Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học Vừa làm vừa học Chuyên ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng (Văn bằng 1)

Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng

Đối tượng người học

      – Người dự tuyển đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

      – Người dự tuyển đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản quy định hiện hành).

      – Người dự tuyển đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

     – Xét tuyển thẳng: người dự tuyển thuộc đối tượng được xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành;

     – Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia: người dự tuyển đã tốt nghiệp THPT quốc gia kể từ năm 2015, có tổng điểm trung bình 03 (ba) môn thi thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển theo quy định đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quyết định;

     – Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (học bạ): Người dự tuyển có tổng điểm trung bình 03 (ba) môn học lớp 12 thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển theo quy định tuyển sinh đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quyết định.

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Ngoại ngữ
 • Kinh tế vi mô 
 • Kinh tế vĩ mô 
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • ERP (SCM)

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 60 tín chỉ

Kiến thức cơ sở nhóm ngành

 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Marketing căn bản
 • Quản trị học
 • Quản trị tài chính 
 • Quản trị chiến lược toàn cầu
 • Kinh doanh quốc tế

Kiến thức cơ sở ngành

Bắt buộc

 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Quản trị tồn kho và kho vận
 • Vận tải và bảo hiểm
 • Logistics quốc tế
 • Phân tích kinh doanh
 • Mô phỏng kinh doanh
 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Chuỗi cung ứng trong TMĐT
 • Mua hàng và cung ứng toàn cầu
 • Thiết kế giải pháp chuỗi cung ứng/logistics

Tự chọn

Module 1: Vận hành chuỗi cung ứng/logistics

 • Quản trị bán lẻ
 • Quản trị dịch vụ
 • Quản trị bán hàng

Module 2: Marketing trong QLCUU

 • Marketing kỹ thuật số
 • Nghiên cứu marketing
 • Marketing trong kinh doanh

Module 3: Công nghệ ứng dụng trong QLCUU

 • ERP trong quản trị sản xuất
 • Công nghệ và đổi mới trong QLCUU

Module 4: Quản lý tổ chức doanh nghiệp

 • Hành vi tổ chức trong kinh doanh
 • Quản trị sự thay đổi
 • Quản trị đa văn hóa

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ

    – Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;

    – Chuẩn tiếng Anh đầu ra.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có năng lực đảm nhiệm các vị trí sau:

 • Quản lý xuất, nhập khẩu, quản lý kho vận, chuyên viên phân tích Logistics hay giám đốc kinh doanh, giám đốc phân phối, quản lý vận hành…, được tiếp xúc với nhiều đối tác, từ những công ty cung cấp nguyên vật liệu, vận chuyển, đến các khách hàng với yêu cầu về dịch vụ và tính chất dự án khác nhau.
 • Trở thành Chuyên viên dự báo nguồn hàng; Hoạch định và điều phối nguồn nguyên vật liệu; Lên kế hoạch sản suất; Quản lý hàng tồn kho; Quản lí dự án; Chuyên viên làm việc tại các kho bãi, vận chuyển; Chuyên viên làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; Chuyên viên mua hàng;…. tham gia vào lĩnh lực Supply Chain, Logistics của mọi loại hình doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Địa điểm làm việc cũng rất đa dạng từ các tập đoàn lớn, doanh nghiệp nhỏ