Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Luật kinh tế (Tiếng Anh bán phần)

Luật kinh tế

Nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng như sau:

(i) Kiến thức nền tảng vững chắc về ngành luật trong bối cảnh toàn cầu hoá và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ,

(ii) Kiến thức chuyên sâu về Luật kinh doanh phục vụ và nâng đỡ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp trong bối cảnh chính sách được thực thi bởi một nhà nước kiến tạo, có trách nhiệm,

(iii) Các kỹ năng quan trọng để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường pháp lý và kinh doanh,

(iv) Năng lực nhận thức cần thiết để giải quyết các vấn đề pháp lý đa dạng và phức tạp trong đời sống kinh doanh của doanh nghiệp,

(v) Các khả năng biểu thị trí tuệ cảm xúc, tư duy cầu tiến và tinh thần học tập suốt đời để trở thành những luật gia xuất sắc trong các nghề luật nói chung và trong lĩnh vực pháp lý kinh doanh nói riêng.

Ngoài ra, cùng với mục tiêu chung của UEH là trờ thành trường đại học định hướng nghiên cứu, chương trình Luật kinh doanh chất lượng cao giúp người học phát triển tư duy pháp lý, kỹ năng vận dụng các công cụ kinh tế học pháp luật, các nền tảng cổ luật và văn hoá pháp lý Việt Nam, các học thuyết pháp lý xuất sắc để có thể tạo cảm hứng thực hiện và tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực pháp lý, chuyên sâu về pháp luật kinh doanh.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 48 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh pháp lý 1
 • Tiếng Anh pháp lý 2
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Nhập môn kinh tế luật
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành luật
 • Cổ luật và văn hóa pháp lý Việt Nam
 • Tư duy pháp lý
 • Các học thuyết pháp lý

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 67 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành 

Bắt buộc

 • Nhập môn Luật học                       
 • Luật hiến pháp
 • Luật dân sự I
 • Luật dân sự II
 • Luật hành chính
 • Luật hình sự
 • Luật đất đai
 • Luật lao động
 • Công pháp quốc tế         
 • Tư pháp quốc tế
 • Luật tố tụng hình sự
 • Luật tố tụng dân sự
 • Luật so sánh

Tự chọn

 • Quản trị học
 • Nguyên lý kế toán
Kiến thức Ngành 

Bắt buộc

 • Luật Doanh nghiệp
 • Luật Thương mại
 • Luật sở hữu trí tuệ       
 • Luật Thương mại quốc tế 1
 • Luật kinh doanh các dịch vụ tài chính
 • Luật cạnh tranh

Tự chọn

 • Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý
 • Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng
 • Kỹ năng hành nghề luật sư
 • Kỹ năng pháp chế doanh nghiệp
 • Luật Môi trường
 • Luật kinh doanh bất động sản
 • Pháp luật và nền kinh tế số
 • Luật Thương mại điện tử
 • Luật Đầu tư
 • Luật thuế trong kinh doanh
 • Luật trọng tài thương mại
 • Luật thương mại quốc tế 2
 • Luật đấu thầu và đấu giá
 • Pháp luật về xuất nhập khẩu và hải quan

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Kiến tập
 • Khóa luận và thực tập tốt nghiệp/ Học kỳ doanh nghiệp

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1. Kiến thức

 • Tóm tắt những nguyên lý cơ bản của kinh tế học, khoa học chính trị, văn hoá pháp lý, luật học và các học thuyết pháp lý giải thích vấn đề pháp lý trong bối cảnh cụ thể
 • Phân tích mối quan hệ giữa nhà nước, doanh nghiệp và thị trường dưới góc độ pháp lý và kinh tế để làm rõ vai trò quản lý nhà nước về kinh tế
 • So sánh các vấn đề trong pháp luật Việt Nam liên quan đến doanh nghiệp với các vấn đề thuộc khung pháp lý kinh doanh quốc tế 
 • Tranh biện khoa học các vấn đề pháp lý thông qua thực hành mô phỏng, đề án môn học, khóa luận và các hội thảo khoa học
2. Kỹ năng
 • Giải quyết các tình huống pháp lý liên quan đến doanh nghiệp bằng tư duy pháp lý
 • Tư vấn pháp luật, soạn thảo văn bản pháp lý và mô phỏng trọn vẹn thủ tục tố tụng tại tòa án, trọng tài
 • Diễn giải vấn đề pháp lý bằng tư duy độc lập, phản biện
 • Diễn đạt bằng lời nói mạch lạc về trong quá trình thảo luận, làm việc nhóm cùng nhân lực đa ngành; Thuyết trình, giải trình mạch lạc trước khách hàng, cơ quan tố tụng, cơ quan quản lý nhà nước; Sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh pháp lý trong giao tiếp với các đối tác nước ngoài trong quan hệ thương mại, đầu tư, tố tụng
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 • Thể hiện trách nhiệm với bản thân và đội nhóm, với cộng đồng và tổ quốc với phẩm chất lãnh đạo hiệu quả, biết phục vụ vì phúc lợi của người khác
 • Tôn trọng, giữ gìn các phẩm chất đạo đức truyền thống của dân tộc và đạo đức nghề luật
 • Sẵn sàng học tập suốt đời thể hiện qua việc tự chủ động xây dựng một chương trình và kế hoạch học tập, trở thành một người học tự định hướng, học tập độc lập cả trước và sau khi tốt nghiệp
 • Theo đuổi tư duy cầu tiến và tính hiếu kỳ thông qua học tập và làm việc chăm chỉ, tìm kiếm thử thách và biết lắng nghe những góp ý, phê bình của những người xung quanh, tôn trọng các quan điểm phản biện đối lập, coi trọng sự khác biệt
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng theo quy định của UEH.

Khu vực tư

Doanh nghiệp trong và ngoài nước: Nhân viên pháp chế, Chuyên viên pháp lý

 • Tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp, các bộ phận khác trong doanh nghiệp những vấn đề pháp lý.
 • Tham gia thiết lập hệ thống trong tổ chức, quản trị và kiểm soát trong doanh nghiệp.
 • Tư vấn giảm thiểu rủi ro pháp lý trong quan hệ hợp đồng, đầu tư kinh doanh.
 • Đại diện cho doanh nghiệp trong quan hệ tố tụng.

Văn phòng Luật sư, công ty Luật: Trợ lý luật sư 

 • Hỗ trợ nghiên cứu các quy định pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý theo yêu cầu khách hàng;
 • Soạn thảo các văn bản pháp lý, hồ sơ vụ việc;
 • Hỗ trợ Luật sư khi Luật sư tham gia tư vấn pháp luật, tham gia hòa giải, tham gia tố tụng tài tòa án hoặc trọng tài.

(có thể tham gia khóa đào tạo hành nghề Luật sư để được cấp thẻ Luật sư và hành nghề Luật sư theo quy định)

Phòng công chứng, Văn phòng công chứng: Chuyên viên pháp lý hoặc Nhân viên

 • Hỗ trợ công chứng viên hướng dẫn khách hàng nhu cầu công chứng, tiếp nhận hồ sơ công chứng  và giải quyết các vấn đề pháp lý theo yêu cầu khách hàng;
 • Soạn thảo các văn bản công chứng: hợp đồng, di chúc… và giúp việc cho công chứng viên thực hbiện công chứng.

(có thể tham gia khóa đào tạo hành nghề công chứng để được cấp thẻ công chứng viên và hành nghề công chứng theo quy định)

Văn phòng Thừa phát lại: Chuyên viên pháp lý trợ giúp cho Thừa phát lại

 • Hỗ trợ thừa phát lại thực hiện nhiệm vụ lập vi bằng và các nhiệm vụ khác của thừa phát lại,

 (có thể tham gia khóa đào tạo hành nghề thừa phát lại để được cấp thẻ thừa phát lại)

Doanh nghiệp quản lý thanh lý – thanh lý tài sản: Chuyên viên pháp lý trợ giúp cho quản tài viên

 • Hỗ trợ quản tài viên thực hiện quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp phá sản trong thủ tục phá sản.

(có thể hành nghề quản tài viên khi đủ điều kiện theo quy định)

Khu vực công

Cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội: Chuyên viên phụ trách pháp lý, công chức, viên chức

 • Tư vấn pháp lý trong quan hệ với công dân, đại diện trong quan hệ tố tụng.
 • Giải quyết các thủ tục hành chính
 • Tham mưu cho lãnh đạo khi ra quyết định.

Các viện nghiên cứu, cơ qua nghiên cứu khoa học pháp lý: Nhà nghiên cứu khoa học pháp lý chuyên sâu

 • Nêu các kiến nghị lập pháp, hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực dân sự, thương mại, lao động và đầu tư 

Tòa án: Thư ký tòa án, thẩm tra viên; Có thể trở thành thẩm phán, kiểm sát viên khi đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật

 • Tham gia công tác xét xử tại tòa án nhân dân

Viện kiểm sát: Chuyên viên; Có thể trở thành kiểm sát viên khi đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật

 • Tham gia công tác kiểm sát tại Viện kiển sát nhân dân

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM