Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Chương trình giảm học phí và Học bổng hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ tháng 7/2021, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) triển khai gói hỗ trợ người học trị giá 25 tỷ đồng với chương trình giảm 5% học phí học kỳ giữa, học kỳ cuối 2021 cho người học và 1000 suất học bổng Hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Gói hỗ trợ này dành cho người học ở tất cả các bậc, hệ đào tạo.

Chương trình là sự chia sẻ và động viên tích cực của nhà Trường để người học tại UEH có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập trong năm 2021. Nhà trường thông tin chương trình này để hỗ trợ người học đang bị tác động mạnh của đại dịch.

Tóm tắt thông tin chương trình:

  • Hỗ trợ 5% học phí các học phần trực tuyến thuộc học kỳ giữa, học kỳ cuối năm 2021 cho toàn bộ các hệ đào tạo với tổng kinh phí dự kiến 20 tỷ đồng.

  • 1000 suất học bổng hỗ trợ người học có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19 cho toàn bộ bậc, hệ đào tạo trị giá 5 tỷ đồng.

  • Đối tượng thỏa điều kiện học bổng: Ứng viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 (có bố và mẹ bị mất việc do dịch bệnh Covid-19, gia đình không có thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế; người học hoặc người có thu nhập chính trong gia đình bị mất việc do dịch Covid-19, gia đình bị giảm thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế hoặc các trường hợp đặc biệt khác do dịch Covid-19 gây ra); Ưu tiên người học có cha mẹ là lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch; Chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong học kỳ đầu năm 2021; Trường hợp các ứng viên cùng hoàn cảnh, UEH sẽ căn cứ vào điểm học tập của người học.

→ Xem thêm tại bài viết trên Portal UEH.

→ Thông tin chi tiết về cách đăng ký học bổng tại đây.