Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cao học Tài chính công: Kiến tạo lộ trình thăng tiến trong lĩnh vực quản lý tài chính công

Với định hướng đa dạng hóa cơ hội nghề nghiệp của học viên, chương trình Cao học Kinh tế – chuyên ngành Tài chính công được thiết kế nhằm tăng cường năng lực chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người học trong quản lý tài chính công, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức và đơn vị trong bối cảnh phát triển nền kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 52-NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị.

Song song với đào tạo kiến thức chuyên ngành, chương trình quan tâm đến phát huy tư duy khoa học, biết ứng dụng một cách sáng tạo các kết quả nghiên cứu khoa học, các lý thuyết và kỹ thuật khác nhau để phân tích, phát hiện, ra quyết định và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong lĩnh vực tài chính khu vực công.

Chương trình góp phần cải thiện khả năng ngoại ngữ cho người học, tư duy làm việc độc lập – sáng tạo – năng động gắn với trách nhiệm giải trình và năng lực hợp tác – lãnh đạo nhóm, cập nhật kiến thức công nghệ thông tin ứng dụng quản lý khu vực công, cùng với khả năng thích ứng với những thách thức và thay đổi môi trường. Học viên tốt nghiệp chương trình, vì thế, có sự tự tin hội nhập vào thị trường lao động với nhiều lựa chọn việc làm hấp dẫn ở khu vực công và tư, tập đoàn đa quốc gia, cơ sở giáo dục, và các tổ chức phi chính phủ.

Đối tượng người học

Người học đã tốt nghiệp đại học các khối ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh…

Điểm nổi bật:

Chương trình cao học Tài chính công được xây dựng trên cơ sở ứng dụng các kỹ thuật quản trị tài chính hiện đại của khu vực tư vào quản trị tài chính khu vực công một cách linh hoạt phù hợp với các đặc điểm của khu vực công, đồng thời chương trình cũng tích hợp được yêu tố chuyển đổi số và mục tiêu phát triển bền vững nên cơ hội và vị trí việc làm của học viên sau khi hoàn tất chương trình rất đa dạng.

Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp các học viên có thể làm việc ở các vị trí quản lý hoặc chuyên viên cao cấp ở các cơ quan tài chính từ trung ương đến địa phương (Bộ tài chính, Sở tài chính, Phòng tài chính), Cơ quan thuế (Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế), Kho bạc Nhà nước, cơ quan Hải quan từ trung ương đến địa phương, bộ phận tài chính trong các tổ chức công thuộc các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Ngoài ra, học viên vẫn có thể làm việc trong các tổ chức tư nhân có nhu cầu tích hợp các vấn đề chính sách vào trong chiến lược kinh doanh của tổ chức, đặc biệt là các dự án hợp tác công tư, các công ty đào tạo và tư vấn về tài chính công và chính sách công.

Điều kiện xét tuyển

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Cấu trúc chương trình

Kiến thức chung: 11 tín chỉ

Bao gồm kiến thức về Triết học; Tiếng Anh và Phương pháp nghiên cứu  khoa học ứng dụng trong lĩnh vực tài chính công theo quy định chung của Bộ GD-ĐT.

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 36 tín chỉ

Bao gồm các mảng kiến thức cơ sở và chuyên ngành nâng cao về lĩnh vực quản trị khu vực công và tài chính công đặt trong bối cảnh phát triển nền kinh tế số và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Các chuyên đề, bài tập lớn và dự án cuối khóa: 13 tín chỉ

Tổng cộng: 60 tín chỉ

Xem thêm thông tin Tuyển sinh Thạc sĩ Đợt 1/2022 tại đây

Xem thêm thông tin chương trình đào tạo chi tiết Thạc sĩ ứng dụng chuyên ngành Tài chính công tại đây

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG NGHIỆP

SỰ KIỆN TUYỂN SINH