Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH tuyển sinh Khóa Văn bằng 2 Đại học Vừa làm vừa học năm 2023 mở tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

– Hạn cuối đăng ký xét tuyển: Ngày 02/6/2023.

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY