Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công (Executive MPM) năm 2023

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

– Hạn cuối đăng ký xét tuyển: Ngày 26/6/2023.

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY