Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH tuyển sinh Khóa Liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ Đại học Vừa làm vừa học năm 2023, mở tại Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

– Hạn cuối đăng ký xét tuyển: Ngày 02/6/2023.

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY