Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH tuyển sinh Khóa K2023 VB1/TP2 – Văn bằng 1 Đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 3 năm 2023

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

– Hạn cuối đăng ký xét tuyển: Ngày 10/3/2023

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.