Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Hạn cuối nhận hồ sơ: Ngày 25/02/2022

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.