Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 8 năm 2022, mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa (ký hiệu khóa: K2022 VB2/Khánh Hòa 3)

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Hạn cuối đăng ký xét tuyển: Ngày 01/8/2022

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.