Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tuyển sinh Văn bằng 2 đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 6 năm 2022 mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh Ninh Thuận (ký hiệu khóa: K2022 VB2/Ninh Thuận 3)

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Hạn cuối đăng ký xét tuyển: Ngày 30/6/2022

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.