Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tuyển sinh liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ Đại học Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022, mở tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Hạn cuối nhận hồ sơ: Ngày 15/3/2022

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.