Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tuyển sinh Liên thông từ đại học (Văn bằng 2) đợt 2 năm 2022, đại học Vừa làm vừa học, mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre (ký hiệu khóa: K2022 VB2/Bến Tre 2)

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Hạn cuối nhận hồ sơ: Ngày 30/3/2022

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.