Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Hạn cuối đăng ký xét tuyển: Từ ngày 09 đến 16 tháng 8 năm 2022

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.