Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tư vấn chương trình Chất lượng cao – Chuyên ngành Quản trị

Thông tin buổi tư vấn trực tuyến:
* Thời gian: 19 giờ 00, ngày 19 tháng 9 năm 2021
* Link tham gia trực tuyến qua Google Meet: https://meet.google.com/jpg-cpgf-qfz
* Các Thầy Cô tham gia tư vấn:

  • Đại diện Ban chủ nhiệm khoa Quản trị
  • TS. Trần Đăng Khoa – Giám đốc chương trình chuyên ngành Quản trị, Trưởng Bộ môn Quản trị chiến lược
  • TS. Đặng Hữu Phúc – Trưởng Bộ môn Quản trị điều hành
  • TS. Trần Dương Sơn – Phó trưởng Bộ môn Quản trị lĩnh vực sức khỏe
  • TS. Trương Nữ Tô Giang – Giảng viên khoa Quản trị
  • ThS. Ngô Diễm Hoàng – Giảng viên khoa Quản trị
  • ThS. Từ Vân Anh – Giảng viên khoa Quản trị
  • ThS. Phan Ngọc Anh – Giảng viên khoa Quản trị
  • ThS. Phạm Tô Thục Hân – Giảng viên khoa Quản trị
  • Các Anh Chị cựu sinh viên khoa Quản trị