Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Đăng ký xét tuyển trực tuyến PT3, PT4, PT5 tuyển sinh ĐHCQ năm 2022

Hình thức đăng ký xét tuyển: Trực tuyến.

Hạn cuối: 16h00 ngày 29/4/2022

→ Xem hướng dẫn chi tiết tại ĐÂY.