Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Viện Đổi mới Sáng tạo giới thiệu khóa đào tạo “Kỹ năng thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ năm 2020”

Với mục tiêu thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ thực sự là nền tảng phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng và khả năng ứng dụng của các sản phẩm khoa học công nghệ, đồng thời đưa các sản phẩm này tham gia ngay từ đầu trong quá trình thương mại hoá, Viện Đổi mới Sáng tạo trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UII) tổ chức khoá đào tạo “Kỹ năng thương mại hoá sản phẩm khoa học công nghệ” năm 2020.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố thiết yếu của tiến trình phát triển kinh tế, đặc biệt có ý nghĩa đối với nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam hiện nay. Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là tiền đề thúc đẩy cho sự phát triển doanh nghiệp, thông qua đó thay đổi cơ cấu của nền kinh tế, tạo cơ hội để đạt được kinh tế bền vững. Những năm gần đây, công tác phát triển khoa học và công nghệ đã đạt được nhiều kết quả tích cực: tư duy quản lý nhà nước về khoa học công nghệ được đổi mới; chính sách và cơ chế quản lý đầu tư tài chính đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ có tiến bộ; đầu tư của doanh nghiệp và khu vực tư nhân cho khoa học công nghệ tăng mạnh đã tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động khoa học công nghệ.

Với mục tiêu thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ thực sự là nền tảng phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng và khả năng ứng dụng của các sản phẩm khoa học công nghệ, đồng thời đưa các sản phẩm này tham gia ngay từ đầu trong quá trình thương mại hoá, Viện Đổi mới Sáng tạo trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UII) tổ chức khoá đào tạo “Kỹ năng thương mại hoá sản phẩm khoa học công nghệ” năm 2020.

Nội dung của khoá học bao gồm 6 chuyên đề xoay quanh việc khai thác tiềm năng của các sản phẩm khoa học công nghệ và hỗ trợ các nhà khoa học/ nhà nghiên cứu/ chuyên gia phát triển kỹ năng thu hút các nguồn lực triển khai các giải pháp thương mại hoá cho kết quả nghiên cứu hoặc sản phẩm khoa học công nghệ.

Chuyên đề 1 – Quy trình thương mại hoá sản phẩm khoa học công nghệ

Chuyên đề 2 – Phân tích lợi thế cạnh tranh của sản phẩm khoa học công nghệ

Chuyên đề 3,4 – Phát triển và lựa chọn các cơ hội kinh doanh, thương mại hoá từ công nghệ

Chuyên đề 5 – Kỹ năng thu hút các nguồn lực triển khai các giải pháp thương mại hoá

Chuyên đề 6 – Kỹ năng thương thuyết và đàm phán chuyển giao khoa học công nghệ

Chương trình được giảng dạy bởi các chuyên gia huấn luyện trong lĩnh vực Chuyển giao công nghệ, Sở hữu trí tuệ và Đàm phán hợp đồng kinh tế. Họ sẽ mang đến cho học viên kiến thức nền tảng và các kinh nghiệm thực tế về các vấn đề liên quan.

Khoá học có 4 đợt khai giảng từ ngày 25 tháng 9 năm 2020 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020 với số lượng học viên giới hạn (25 học viên/lớp).

Thời gian học: 08:00 – 16:30, các ngày thứ Sáu đến Chủ Nhật hàng tuần

Đợt 1: 25/9 – 27/9/2020 Đợt 2: 02/10 – 04/10/2020

Đợt 3: 09/10 – 11/10/2020 Đợt 4: 16/10 – 18/10/2020

Địa điểm:

Viện Đổi mới sáng tạo UEH

232/6 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin đăng ký: tại đường dẫn http://uii.ueh.edu.vn/dang-ky/dang-ky-tham-gia-khoa-dao-tao-ky-nang-thuong-mai-hoa-san-pham-khcn-nam-2020.html

Học phí: miễn phí (được hỗ trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ)

Mọi thắc mắc chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ Ms. Lê Thị Kim Anh – Nhân viên Đào tạo và Hợp tác quốc tế UII (số điện thoại: 0365374038, email kimanh.uii@ueh.edu.vn ) hoặc hotline: 028 39309338.