Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 6 năm 2022 (khóa K2022 VB2/TP3)

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – UEH thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 6 năm 2022 (ký hiệu khóa: K2022 VB2/TP3) đại học Vừa làm vừa học, như sau:

1. Chỉ tiêu, phương thức đào tạo, hình thức và đối tượng tuyển sinh

1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 400;

1.2. Phương thức đào tạo: Tín chỉ (sinh viên có thể học vượt kế hoạch để tốt nghiệp sớm);

1.3. Các hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

1.3.1. Xét tuyển thẳng: Những người đã tốt nghiệp đại học chính quy của UEH.

1.3.2. Xét tuyển đối với các đối tượng không thuộc diện xét tuyển thẳng

+ Đối tượng: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học có tổng điểm kết quả học tập của 02 (hai) học phần hoặc môn học thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quy định.

+ Các tổ hợp xét tuyển:

  • Tổ hợp 1: Môn cơ bản + Môn lý luận chính trị
  • Tổ hợp 2: Môn cơ sở + Môn lý luận chính trị
  • Tổ hợp 3: Môn cơ bản + Môn cơ sở
  • Tổ hợp 4: Môn lý luận chính trị + Môn lý luận chính trị

Trong đó:

Ø Môn cơ bản: Thí sinh chọn 1 trong các môn: Toán cao cấp, Toán kinh tế, Xác suất thống kê, Tối ưu hóa, Tin học đại cương, Ngoại ngữ hoặc môn cơ bản khác;

Ø Môn cơ sở: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Quản trị học, Pháp luật đại cương hoặc môn cơ sở khác;

Ø Môn lý luận chính trị: Thí sinh chọn 1 trong các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ nghĩa xã hội khoa học hoặc môn lý luận chính trị khác.

Ghi chú:

– Thí sinh chọn một trong các tổ hợp trên để đăng ký xét tuyển, áp dụng cho tất cả các ngành/chuyên ngành tuyển sinh;

– Điểm chấp nhận hồ sơ: Tổng điểm hai (02) môn trong tổ hợp xét tuyển >= 10 điểm (Đối với thang điểm 10) hoặc >= 4 điểm (Đối với thang điểm 4);

– Số tiết (tín chỉ) mỗi môn trong mỗi tổ hợp xét tuyển tối thiểu là 30 tiết (2 tín chỉ);

– Các môn học lý luận chính trị trước đây có tên gọi khác các môn quy định trong tổ hợp xét tuyển sẽ do Hội đồng tuyển sinh xem xét quyết định;

– Trường hợp tốt nghiệp đại học theo hình thức liên thông từ Trung cấp/Cao đẳng, thí sinh có thể sử dụng cả bảng điểm Trung cấp/Cao đẳng khi học liên thông để xét tuyển.

2. Các ngành/chuyên ngành tuyển sinh

TT

Ngành/chuyên ngành

Ghi chú

1

– Ngành Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành Quản trị

7340101

1967/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT, 11/8/2021

2

– Ngành Kinh doanh quốc tế

7340120

3

– Ngành Marketing

7340115

4

– Ngành Tài chính – Ngân hàng

Chuyên ngành Tài chính

7340201

5

– Ngành Tài chính – Ngân hàng

Chuyên ngành Ngân hàng

7340201

6

– Ngành Tài chính-Ngân hàng

Chuyên ngành Quản trị Hải quan – Ngoại thương

7340201

7

– Ngành Kế toán

Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

7340301

8

– Ngành Luật

Chuyên ngành: Luật và quản trị địa phương

7380101

9

– Ngành Ngôn ngữ Anh

Chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại(*)

7220201

1967/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT, 11/8/2021

(*) Xem chi tiết điều kiện chứng chỉ B1 bên dưới.

Ghi chú:

(*): Điều kiện đăng ký dự tuyển chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

Ø Thí sinh phải có trình độ tiếng Anh đầu vào tương đương B1 theo khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). Trường sẽ tổ chức ôn tập cho kỳ thi nếu sinh viên có nhu cầu. Thời lượng ôn tập: 15 tiết.

Ø Các trường hợp xét miễn thi: Thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh B1 hoặc Chứng chỉ quốc tế tương đương còn hạn; hoặc văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ trong thời hạn 2 năm tính đến tháng 6/2022.

3. Chương trình đào tạo, hình thức học, học phí, văn bằng tốt nghiệp

Chương trình đào tạo: từ 76-83 tín chỉ, kéo dài khoảng 2,5 năm bao gồm Khóa luận tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp (trong thời gian đào tạo, sinh viên phải hoàn thành chuẩn đầu ra theo quy định). Thí sinh tham khảo chương trình đào tạo tại: https://dttx.ueh.edu.vn/nhom-dao-tao-van-bang-2

– Thời gian học: Học vào các buổi tối thứ 2,3,4,5,6,7 trong tuần (Từ 17g45 – 21g10). Lịch học từ 3 đến 6 buổi trong tuần;

– Địa điểm học dự kiến tại một trong các cơ sở sau đây:

+ 196 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh;

+ 54 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh;

+ 1A Hoàng Diệu, Phường 10, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh;

+ 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Học phí: Theo quy định thu học phí của Trường (mức thu hiện tại 540.000đ/tín chỉ);

– Sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Đại học với học vị CỬ NHÂN do UEH cấp;

– Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 đã có hiệu lực thi hành: Hiện nay không phân biệt các loại hình đào tạo (Chính quy, Vừa làm vừa học) và trên bằng tốt nghiệp không thể hiện loại hình đào tạo;

– Với văn bằng tốt nghiệp này, người học có cơ hội được tiếp tục học ở trình độ cao hơn: Thạc sĩ và Tiến sĩ;

4. Quy trình nộp hồ sơ tuyển sinh

Thí sinh thực hiện các bước sau:

4.1. Bước 1: Đăng ký online

Đọc nội dung hướng dẫn và điền đầy đủ thông tin tại đường dẫn go.ueh.edu.vn/006

4.2. Bước 2: Thanh toán các loại phí

– Phí xét tuyển: 200.000đ/hồ sơ.

– Tạm thu học phí đợt đầu tiên: 2.700.000đ/thí sinh. (Đối với các trường hợp không mở được lớp do không đủ số lượng, Nhà trường sẽ hoàn lại số tiền này cho thí sinh sau ngày công bố kết quả trúng tuyển).

Sau khi đăng ký online, thí sinh sẽ nhận email xác nhận đăng ký thành công, trong đó sẽ có đường dẫn để đóng phí trực tuyến bằng các loại thẻ thông qua cổng thanh toán www.payment.ueh.edu.vn

4.3. Bước 3: In hồ sơ và chứng thực

Download hồ sơ đã đăng ký thông tin theo hướng dẫn gồm có 2 phiếu (in ra giấy một mặt hoặc hai mặt):

+ Phiếu Tuyển sinh dán 01 ảnh màu (hình thẻ cỡ 3×4) và được xác nhận ở Cơ quan đang công tác, Chính quyền địa phương hoặc phòng/văn phòng công chứng bất kỳ, phải đóng dấu giáp lai trên ảnh;

+ Phiếu hoàn thành thủ tục nhập học dán 01 ảnh màu (hình thẻ cỡ 3×4) không xác nhận và không đóng dấu giáp lai ảnh.

4.4. Bước 4: Nộp hồ sơ tuyển sinh bao gồm

4.4.1. Phiếu Tuyển sinh (in ở bước 3, xác nhận đầy đủ);

4.4.2. Phiếu hoàn thành thủ tục nhập học (in ở bước 3);

4.4.3. Ba (03) bản sao Bằng tốt nghiệp đại học (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp   đại học tạm thời còn trong thời hạn quy định) và 01 bản sao Bảng điểm toàn khóa học.   Trường hợp người dự tuyển tốt nghiệp đại học theo hình thức liên thông từ cao đẳng: Nộp thêm 03 bản sao Bằng tốt nghiệp cao đẳng và 01 bản sao Bảng điểm cao đẳng;

4.4.4. Một (01) bản sao Giấy khai sinh.

– Hạn cuối nhận hồ sơ: Ngày 08/6/2022.

– Hình thức nộp hồ sơ: Chuyển phát nhanh hồ sơ đến Trường hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng. Phía ngoài hồ sơ ghi rõ các thông tin sau:

Họ và tên thí sinh: ……………………….

Điện thoại: ………………………………

Địa chỉ: ………………………………….

HỒ SƠ TUYỂN SINH

K2022 VB2/TP3-ĐẠI HỌC VLVH

            Người nhận: Phòng Đào tạo thường xuyên (A.007)

                        Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

59C Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: 028.38231612 – 0938 527 438

Ghi chú:

– Thí sinh thực hiện bộ hồ sơ theo hướng dẫn như trên và nộp theo thời hạn quy định;

– Trường hợp ngành/chuyên ngành đăng ký có số thí sinh trúng tuyển không đủ số lượng để mở lớp, thí sinh sẽ được xét duyệt vào ngành/chuyên ngành khác có mở lớp (nếu có nguyện vọng) hoặc bảo lưu hồ sơ đăng ký;

– Bản sao là bản trích lục hoặc bản photocopy được thị thực sao y bản chính của nơi cấp hoặc của UBND cấp quận/huyện, phường/xã hoặc phòng/văn phòng công chứng.

5. Công bố kết quả trúng tuyển và khai giảng

– Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: Ngày 15/6/2022;

– Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 7/2022.

6. Thông tin về việc học tiếp trình độ thạc sĩ tại UEH

Trong quá trình học tập, nếu có nhu cầu học tiếp lên trình độ thạc sĩ, người học có thể đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại UEH với khối lượng không vượt quá 15 tín chỉ vào thời điểm 2 học kỳ cuối. Điều kiện để được đăng ký học khi sinh viên có điểm trung bình tích lũy tính đến thời điểm đó xếp loại khá trở lên (từ 2,5 đến cận 3,2 theo thang điểm 4).

Yêu cầu tuyển sinh đầu vào trình độ thạc sĩ và các quy định liên quan: Tham khảo tại go.ueh.edu.vn/thacsi.

7. Thông tin liên hệ

Phòng Đào tạo thường xuyên

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Hotline 24/24: 0938.527.438                           Zalo/Viber: 0888.50.69.65.

Email: tuyensinhvlvh@ueh.edu.vn

Website: https://dttx.ueh.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/DTTX.UEH

Zalo: Hệ Tại chức Trường ĐH Kinh tế TPHCM