Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH tuyển sinh Liên thông từ đại học (Văn bằng 2) đợt 2 năm 2022 đại học Vừa làm vừa học mở tại Trường Trung cấp Công đoàn TP. Hồ Chí Minh (ký hiệu khóa: K2022 VB2/TCCĐ2)

NỘP HỒ SƠ TẠI ĐÂY

1. Các ngành và chuyên ngành tuyển sinh

– Ngành Kế toán (7340301): Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp;

– Ngành Luật (7380101): Chuyên ngành Luật và quản trị địa phương;

– Ngành Ngôn ngữ Anh (7220201): Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian đào tạo, văn bằng tốt nghiệp

– Chỉ tiêu tuyển sinh: 150;

– Thời gian đào tạo theo kế hoạch: 2,5 năm (trong thời gian đào tạo, sinh viên phải hoàn thành chuẩn đầu ra theo quy định);

– Phương thức đào tạo: Tín chỉ (sinh viên có thể học vượt kế hoạch để tốt nghiệp sớm);

– Học phí: Theo quy định thu học phí của Trường (mức thu hiện tại 540.000đ/tín chỉ);

– Thời gian học: Học vào các buổi tối thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 trong tuần (Từ 17g45 – 21g10). Lịch học sẽ được thông báo cụ thể khi nhập học;

– Sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Đại học với học vị CỬ NHÂN do UEH cấp;

– Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 đã có hiệu lực thi hành: Hiện nay không phân biệt các loại hình đào tạo (Chính quy, Vừa làm vừa học) và trên bằng tốt nghiệp không thể hiện loại hình đào tạo;

– Với văn bằng tốt nghiệp này, người học có cơ hội được tiếp tục học ở trình độ cao hơn: Thạc sĩ và Tiến sĩ.

3. Các hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

3.1. Xét tuyển thẳng: Những người đã tốt nghiệp đại học chính quy của UEH.

3.2. Xét tuyển đối với các đối tượng không thuộc diện xét tuyển thẳng

– Đối tượng: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học có tổng điểm kết quả học tập của 02 (hai) học phần hoặc môn học thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quy định.

– Các tổ hợp xét tuyển:

  • Tổ hợp 1: Môn cơ bản + Môn lý luận chính trị
  • Tổ hợp 2: Môn cơ sở + Môn lý luận chính trị
  • Tổ hợp 3: Môn cơ bản + Môn cơ sở
  • Tổ hợp 4: Môn lý luận chính trị + Môn lý luận chính trị

Trong đó:

  • Môn cơ bản: Thí sinh chọn 1 trong các môn: Toán cao cấp, Toán kinh tế, Xác suất thống kê, Tối ưu hóa, Tin học đại cương, Ngoại ngữ, hoặc môn cơ bản khác;
  • Môn cơ sở: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Quản trị học, Pháp luật đại cương, hoặc môn cơ sở khác;
  • Môn lý luận chính trị: Thí sinh chọn 1 trong các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ nghĩa xã hội khoa học hoặc môn lý luận chính trị khác.

Ghi chú:

– Thí sinh chọn một trong các tổ hợp trên để đăng ký xét tuyển, áp dụng cho tất cả các ngành/chuyên ngành tuyển sinh;

– Điểm chấp nhận hồ sơ: Tổng điểm hai (02) môn trong tổ hợp xét tuyển >= 10 điểm;

– Số tiết (tín chỉ) mỗi môn trong mỗi tổ hợp xét tuyển tối thiểu là 30 tiết (2 tín chỉ);

– Các môn học lý luận chính trị trước đây có tên gọi khác các môn quy định trong tổ hợp xét tuyển sẽ do Hội đồng tuyển sinh xem xét quyết định;

– Trường hợp tốt nghiệp đại học do liên thông từ Trung cấp/Cao đẳng, thí sinh có thể sử dụng cả bảng điểm Trung cấp/Cao đẳng khi học liên thông để xét tuyển;

– Trường hợp văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài cấp: Văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Quy trình nộp hồ sơ tuyển sinh

4.1. Bước 1: Đăng ký online

Đọc nội dung hướng dẫn và điền đầy đủ thông tin TẠI ĐÂY

4.2. Bước 2: Thanh toán các loại phí

– Chi phí xét tuyển: 100.000đ/hồ sơ.

– Tạm thu học phí đợt đầu tiên: 2.700.000đ/thí sinh. (Đối với các trường hợp không mở được lớp do không đủ số lượng, Nhà trường sẽ hoàn lại số tiền này cho thí sinh sau ngày công bố kết quả trúng tuyển).

Thí sinh thanh toán các loại phí theo một trong hai cách sau:

– Cách 1: Sau khi đăng ký online, thí sinh sẽ nhận email xác nhận đăng ký thành công, trong đó sẽ có đường dẫn để đóng phí trực tuyến bằng các loại thẻ thông qua cổng thanh toán www.payment.ueh.edu.vn

– Cách 2: Chuyển khoản vào tài khoản

Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 0036 1000 0011 9009

Tại: Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Gia Định – PGD Duy Tân

Nội dung nộp: [xxxx.yyyy – Họ và tên thí sinh].

Ví dụ: 5829.6295 – Trần Văn An (Mã đăng ký gồm 8 chữ số nhận trong email xác nhận đăng ký online thành công. Mã số này chỉ dùng một lần duy nhất để đóng tiền lệ phí xét tuyển và học phí tạm thu 2.800.000đ).

4.3. Bước 3: In hồ sơ và chứng thực

– Download hồ sơ theo hướng dẫn, in ra giấy (in một mặt hoặc hai mặt);

– Phiếu Tuyển sinh dán 01 ảnh màu (hình thẻ cỡ 3×4) và được xác nhận ở Cơ quan đang công tác, Chính quyền địa phương hoặc phòng/văn phòng công chứng bất kỳ, phải đóng dấu giáp lai trên ảnh;

– Phiếu hoàn thành thủ tục nhập học dán 01 ảnh màu (hình thẻ cỡ 3×4) không xác nhận và không đóng dấu giáp lai ảnh.

4.4. Bước 4: Nộp hồ sơ

– Bộ hồ sơ bao gồm:

4.4.1. Phiếu Tuyển sinh (in ở bước 3, xác nhận đầy đủ);

4.4.2. Phiếu hoàn thành thủ tục nhập học (in ở bước 3);

4.4.3. Ba (03) bản sao Bằng tốt nghiệp đại học (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học tạm thời còn trong thời hạn quy định). Trường hợp người dự tuyển tốt nghiệp đại học theo hình thức liên thông từ cao đẳng thì nộp thêm 03 bản sao Bằng tốt nghiệp cao đẳng;

4.4.4. Một (01) bản sao Bảng điểm toàn khóa học. Trường hợp người dự tuyển tốt nghiệp đại học theo hình thức liên thông từ cao đẳng thì nộp thêm 01 bản sao Bảng điểm cao đẳng;

4.4.5. Một (01) bản sao Giấy khai sinh;

– Hạn cuối nhận hồ sơ: Ngày 01/3/2022.

– Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Trung cấp Công đoàn TP. Hồ Chí Minh – Lô 7, Cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh từ 07g30 – 11g30 và 13g30 – 16g30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu).

Ghi chú:

– Thí sinh thực hiện bộ hồ sơ theo hướng dẫn như trên và nộp theo thời hạn quy định;

– Trường hợp ngành/chuyên ngành đăng ký có số thí sinh trúng tuyển không đủ số lượng để mở lớp, thí sinh sẽ được xét duyệt vào ngành/chuyên ngành khác có mở lớp (nếu có nguyện vọng) hoặc bảo lưu hồ sơ đăng ký;

– Tất cả các bản sao phải được sao y của nơi cấp hoặc chứng thực của UBND cấp quận/huyện, phường/xã hoặc phòng/văn phòng công chứng.

5. Công bố kết quả trúng tuyển và khai giảng

– Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: Ngày 14/3/2022.

– Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 3/2022.

6. Thông tin liên hệ

– Trường Trung cấp Công đoàn TP. Hồ Chí Minh

Lô 7, Cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 355 66 246028 355 666 83

Website: http://www.tcdhcm.edu.vn

– Phòng Đào tạo thường xuyên – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Hotline 24/24: 0938.527.438 – Thầy Đặng Anh Minh (0908 196 198)

Zalo/Viber: 0888.50.69.65

Email: tuyensinhvlvh@ueh.edu.vn

Website: go.ueh.edu.vn/007 hoặc www.daotaothuongxuyen.ueh.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/DTTC.UEH

Zalo: Hệ Tại chức Trường ĐH Kinh tế TPHCM hoặc quét mã sau: