Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng đợt tháng 3 năm 2023

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – UEH tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng cho các hình thức đào tạo, cụ thể như sau:

1. Các hình thức đào tạo:

– Liên thông Đại học, hình thức đào tạo chính quy: Xem chi tiết

– Liên thông Đại học, hình thức đào tạo Vừa làm vừa học: Xem chi tiết

2. Phương thức đào tạo: Tín chỉ (sinh viên có thể học vượt kế hoạch để tốt nghiệp sớm);

3. Các hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

4. Chương trình đào tạo, hình thức học, văn bằng tốt nghiệp

– Chương trình đào tạo: từ 61-66 tín chỉ, kéo dài khoảng 2-2,5 năm bao gồm Khóa luận tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp (trong thời gian đào tạo, sinh viên phải hoàn thành chuẩn đầu ra theo quy định).

– Thời gian học: học tập trung các buổi trong tuần, dự kiến buổi tối từ 17g45 đến 21g10;

– Địa điểm học: tại các cơ sở của UEH.

– Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Đại học, học vị CỬ NHÂN do UEH cấp.

5. Công bố kết quả trúng tuyển và khai giảng

– Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 16g30 ngày 09/03/2023.

– Dự kiến thời gian khai giảng: tháng 3/2023.