Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH tuyển sinh Cử nhân Tài chính ứng dụng liên kết Đại học Rennes 1, Pháp

Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Tài chính ứng dụng là Chương trình đầu tiên tại Việt Nam đào tạo chuyên sâu về Tài chính ứng dụng kết hợp với Công nghệ, nắm bắt xu hướng phát triển của cách mạng công nghệ 4.0 và Công nghệ tài chính (Fintech). Chọn học Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Tài chính ứng dụng để nhận được:

  • Trải nghiệm học tập trong môi trường quốc tế ngay tại Việt Nam với các giáo sư Đại học Rennes 1 – Pháp và Đại học UEH – Việt Nam;
  • Bằng Cử nhân được cấp trực tiếp từ Đại học Rennes 1, đạt tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống giáo dục Pháp và được công nhận trên toàn thế giới;
  • Thời gian hoàn tất chương trình chỉ trong 3 năm, giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh chuẩn quốc tế. Sinh viên có thể chọn 1 trong 2 lộ trình: Học hoàn toàn 3 năm ở Đại học UEH – Việt Nam hoặc 2 năm ở Đại học UEH – Việt Nam + 1 năm học ở Đại học Rennes 1 – Pháp.
  • Đại học Rennes 1 là một trong 12 trường đại học công lập chính của Pháp, top 151-200 các trường Đại học trẻ tốt nhất trên thế giới (Young University Rankings), top 51-75 các trường đại học tốt nhất Châu Âu về giảng dạy (European Teaching Rankings), top 100 trường đại học sáng tạo nhất tại châu Âu (Europe’s Most Innovative Universities);
  • Các môn học cốt lõi được giảng dạy trực tiếp bởi các Giáo sư đến từ Đại học Rennes 1; 100% giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đạt chuẩn theo yêu cầu của Đại học Rennes 1;
  • Tiết kiệm đến 50% chi phí so với du học.
  • Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ 1/3/2023 – tháng 8/2023

Thông tin liên hệ: Chương trình Liên kết đào tạo cử nhân Tài chính ứng dụng

► Đặt lịch gặp gỡ trực tiếp cùng Ban điều hành Chương trình: (tại đây)

Tin tức mới nhất