Kỳ đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và cấp chứng chỉ VSTEP

THÔNG BÁO

KỲ THI NGÀY 30/6/2024

Đối tượng Cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực ngoại ngữ hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 

Thời gian tổ chức thi Sáng Chủ nhật, ngày 30/6/2024 (giờ thi cụ thể xem trong mục “Tra cứu Danh sách thi” tại website vstep.ueh.edu.vn sau ngày 27/6/2024)
Thời gian đăng ký Từ ngày ra thông báo đến hết 20/6/2024
Địa điểm tổ chức thi Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – Số 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Link đăng ký dự thi go.ueh.edu.vn/VSTEP
Thông báo chi tiết đăng ký ôn và thi Kỳ thi ngày 30/6/2024 Tại đây

LỚP ÔN ĐỢT THI 30/6 

Khoá Thời lượng Thời gian đăng ký Thời gian học Học phí/người Ghi chú
Lớp ôn và thi 10 buổi Từ ngày ra thông báo đến  22/5/2024 Ngày 22/5 đến 13/6/2024

Tối 2-4-6 hoặc tối 3-5-7

từ 18h00 đến 21h00

4.700.0000

 

Viên chức, người học của UEH
5.600.0000 Người ngoài UEH
16 buổi Từ ngày ra thông báo đến  15/5/2024 Ngày 15/5 đến 22/6/2024

Tối 2-4-6 hoặc tối 3-5-7

từ 18h00 đến 21h00

6.200.000 Viên chức, người học của UEH
7.100.000 Người ngoài UEH
Lớp Pre – VSTEP 36 buổi Từ ngày ra thông báo đến  24/5/2024 Ngày 27/5 đến 18/8/2024

Tối 2-4-6

từ 18h00 đến 21h00

12.700.0000

 

Viên chức, người học của UEH
14.300.0000 Người ngoài UEH
Link đăng ký: https://go.ueh.edu.vn/ONTHI_VSTEP 

LỊCH THI VSTEP TẠI UEH TRONG NĂM 2024

STT Kỳ thi Thời gian thi Ghi chú
1 Kỳ thi tháng 01/2024
2 Kỳ thi tháng 3/2024 24/3/2024
3 Kỳ thi tháng 4/2024 21/4/2024
4 Kỳ thi tháng 5/2024 05/5/2024 Thông báo đính kèm
5 Kỳ thi tháng 6/2024 30/6/2024 Thông báo đính kèm
6 Kỳ thi tháng 7/2024 28/7/2024
7 Kỳ thi tháng 8/2024 25/8/2024
8 Kỳ thi tháng 9/2024 17/9/2024
9 Kỳ thi tháng 10/2024 20/10/2024
10 Kỳ thi tháng 11/2024 24/11/2024
11 Kỳ thi tháng 12/2024 29/12/2024