Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH thông báo danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 25.1 – Văn bằng 2 Đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2022

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh Khóa 25.1 – Văn bằng 2 Đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2022 (VB2 ĐHCQ), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo thí sinh kết quả đăng ký xét tuyển như sau:

I. Danh sách trúng tuyển

Danh sách thí sinh trúng tuyển: xem danh sách

Lưu ý:

+ Thí sinh đăng ký chuyên ngành Tiếng Anh thương mại phải thỏa điều kiện chuẩn Tiếng Anh đầu vào theo thông báo tuyển sinh.

+ Nếu có sai sót thông tin cá nhân, thí sinh gửi thông tin cần điều chỉnh đến email tuyensinh@ueh.edu.vn trong thời gian làm thủ tục nhập học.

II. Kế hoạch đào tạo

TT Ngành/Chuyên ngành Học kỳ đầu khóa học Các học kỳ tiếp theo
1 Kế toán doanh nghiệp Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

2 Kinh doanh quốc tế Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

3 Kỹ thuật phần mềm Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

Học với ĐHCQ (*)

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

4 Luật kinh doanh Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

5 Marketing Học ghép Kinh doanh quốc tế (Tối 246 hoặc Tối 357) Học với ĐHCQ (*)

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

6 Ngân hàng Học ghép LTĐHCQ (Tối 246 hoặc Tối 357) Học với ĐHCQ (*)

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

7 Ngoại thương Học ghép Kinh doanh
quốc tế (Tối 246 hoặc
Tối 357)
Học ghép Kinh doanh
quốc tế (Tối 246 hoặc
Tối 357) (*)
8 Quản trị Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

9 Quản trị Hải quan – Ngoại thương Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

Học với ĐHCQ (*)

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

10 Quản trị nhân lực Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

Học với ĐHCQ (*)

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

11 Tài chính Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

12 Thẩm định giá và quản trị tài sản Học ghép Quản trị nhân lực (Tối 246 hoặc Tối 357) Học với ĐHCQ (*)

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

13 Thương mại điện tử Học ghép Kỹ thuật phần mềm (Tối 246 hoặc Tối 357) Học với ĐHCQ (*)

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

14 Tiếng Anh thương mại Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

Ghi chú: (*) hoặc ghép học cùng VB2ĐHCQ, LTĐHCQ khóa cũ, ngành khác vào buổi tối (nếu có).

III. Thủ tục nhập học

Thí sinh trúng tuyển cần thực hiện thủ tục nhập học từ ngày 17/06/2022 đến ngày 24/06/2022 tại CỔNG NHẬP HỌC.

Lưu ý:

Sau ngày 29/06/2022, nếu thí sinh trúng tuyển không thực hiện thủ tục nhập học, Trường xem như thí sinh không có nhu cầu theo học.

– Nếu có sai sót thông tin cá nhân, thí sinh gửi thông tin cần điều chỉnh đến email tuyensinh@ueh.edu.vn trong thời gian làm thủ tục nhập học.

– Sinh viên xem danh sách hoàn tất nhập học, danh sách xếp lớp, thời khóa biểu trên website phòng Đào tạo: daotao.ueh.edu.vn dự kiến 15g00 ngày 03/07/2022.

– Buổi hoạt động định hướng dành cho tân sinh viên sẽ có thông báo chi tiết sau.