Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH thông báo kết quả tuyển sinh Đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 6 năm 2023 (các khóa K2023 VB1/TP3, K2023 VB2/TP3) và một số vấn đề liên quan_có cập nhật danh sách trúng tuyển bổ sung

LIÊN HỆ HOTLINE: 093 852 7438

Căn cứ thực tế công tác tuyển sinh đợt tuyển tháng 6 năm 2023, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh những vấn đề liên quan như sau:

1. Các khóa, ngành/chương trình đào tạo mở lớp và các lưu ý quan trọng:

1.1. Khóa Văn bằng 1 (ký hiệu K2023 VB1/TP3) có các ngành/chương trình đào tạo được mở lớp gồm:

STT Chương trình đào tạo Ngành Điểm chuẩn
1. 7340101 Quản trị Quản trị kinh doanh >=12
2. 7340120 Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế
3. 7340115 Marketing Marketing
4. 7340201 Tài chính Tài chính – Ngân hàng
5. 7340301 Kế toán doanh nghiệp Kế toán
6. 7220201 Tiếng Anh Thương mại Ngôn ngữ Anh
7. 7380107 Luật kinh doanh Luật kinh tế
8. 7340404 Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực
9. 7340122 Thương mại điện tử Thương mại điện tử
10. 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng Logistic và quản lý chuỗi cung ứng >=23

Danh sách thí sinh trúng tuyển K2023 VB1/TP3 (cập nhật đăng ký đến ngày 24/5/2023): xem tại đây.

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung K2023 VB1/TP3 (cập nhật đăng ký đến ngày 22/6/2023): xem tại đây

Trường hợp thí sinh đăng ký tuyển sinh liên thông bằng phương thức xét tuyển Văn bằng 1 có tên trong Danh sách thí sinh trúng tuyển K2023 VB1/TP3 sẽ nhận Thông báo kết quả xét miễn trừ khối lượng học tập qua tài khoản học tập cá nhân (Mục “Thông báo”) từ ngày 26/6/2023.

1.2. Khóa Văn bằng 2 (ký hiệu K2023 VB2/TP3) có các ngành/chương trình đào tạo được mở lớp gồm:

STT Chương trình đào tạo Ngành Ghi chú
1. 7340101 Quản trị Quản trị kinh doanh
2. 7340120 Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế
3. 7340115 Marketing Marketing
4. 7340201 Tài chính Tài chính – Ngân hàng
5. 7340301 Kế toán doanh nghiệp Kế toán
6. 7220201 Tiếng Anh Thương mại Ngôn ngữ Anh
7. 7380107 Luật kinh doanh Luật kinh tế
8. 7340404 Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực
9. 7340122 Thương mại điện tử Thương mại điện tử

Danh sách thí sinh trúng tuyển K2023 VB2/TP3 (cập nhật đăng ký đến ngày 24/5/2023): xem tại đây.

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung K2023 VB2/TP3 (cập nhật đăng ký đến ngày 22/6/2023): xem tại đây

1.3. Thí sinh vui lòng kiểm tra thông tin về: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, và ngành/chương trình đào tạo đăng ký tuyển sinh, nếu có thông tin không đúng vui lòng liên hệ lại chuyên viên nhận hồ sơ tuyển sinh tại Phòng Đào tạo thường xuyên hoặc gửi thông tin qua email: tuyensinhvlvh@ueh.edu.vn để điều chỉnh.

1.4. Về Khai giảng và định hướng đầu khóa học, trường sẽ có thông báo cụ thể sau ngày 19/6/2023. Lịch học dự kiển bắt đầu từ tháng 7/2023 (dự kiến).

2. Các khóa, ngành/chương trình đào tạo không mở lớp:

Ngành/Chương trình đào tạo của khóa học mà Anh/Chị đăng ký dự tuyển không có mở lớp (do không đủ số lượng) và hồ sơ đăng ký (nếu Anh/Chị đã nộp) sẽ được chuyển sang đợt xét tuyển tiếp theo. Anh/chị vui lòng xem thông báo tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học đợt tiếp theo tại website: http://dttx.ueh.edu.vn (mục Tuyển sinh) từ ngày 26/6/2023.

Anh/Chị có nhu cầu rút học phí vui lòng làm Giấy đề nghị rút học phí theo mẫu tại link: https://dttx.ueh.edu.vn/bieu-mau-dttx/ và gửi email cho cô Tuyền: tuyendnb@ueh.edu.vn từ ngày 02/6/2023 đến ngày 16/6/2023.

Anh/Chị có nhu cầu chuyển sang xét tuyển ngành/chương trình đào tạo khác (có mở lớp trong đợt này) vui lòng liên hệ chuyên viên nhận hồ sơ tuyển sinh của phòng Đào tạo thường xuyên từ ngày 12/6/2023 đến ngày 22/6/2023.

Trường thông báo cho các thí sinh được biết thông tin và thực hiện. Nếu có những vấn đề chưa rõ, thí sinh vui lòng liên hệ Hotline: 0938527438

Trân trọng.