Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH – Phân hiệu Vĩnh Long chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long (UEH_CV) phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (IFT) Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính tại Phân hiệu Vĩnh Long

lop boi duong Vinh Long 2021

ĐIỀN THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN VÀO FORM ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY