Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển Khóa 24.2 – Văn bằng 2 ĐHCQ chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (Ngành Ngôn ngữ Anh) – Khóa 24.2 – Văn bằng 2 ĐHCQ như sau:

– Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh tương đương trình độ B1, thí sinh tốt nghiệp đại học, Thạc sỹ trong thời hạn 2 năm (thời hạn tính đến ngày đăng ký xét tuyển) được miễn kiểm tra tiếng Anh đầu vào: xem danh sách

– Thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh tương đương B1 hoặc chứng chỉ tiếng anh Quốc tế đã hết hạn: xem danh sách

Thí sinh phải bổ sung chứng chỉ cho Trường trước ngày 20/12/2021, hình thức bổ sung: gửi file ảnh chứng chỉ đến email tuyensinh@ueh.edu.vn.

Hoặc thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh tương đương B1 đăng ký tham dự buổi kiểm tra do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức, cụ thể:

+ Lệ phí kiểm tra: 150.000đ/1 thí sinh (dự kiến thi ngày 26/12/2021 – Hình thức thi trực tuyến).

+ Lệ phí ôn tập (nếu thí sinh có nhu cầu ôn tập): 15 tiết (4 tiết/buổi x 4 buổi), lệ phí: 300.000đ/1 thí sinh (dự kiến ôn từ 15/12/2021 đến 18/12/2021 – học trực tuyến). Trường sẽ gửi link học trực tuyến qua email thí sinh đã đăng ký trước 60 phút của buổi học.

Thời hạn đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh và ôn tập (nếu có): trước 16g30 ngày 14/12/2021.

Thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ Thầy Trung (điện thoại: 0983572484) hoặc thầy Can (0903395755)

Hướng dẫn đóng lệ phí kiểm tra trình độ tiếng Anh: xem

Sau khi hoàn tất đóng lệ phí kiểm tra và lệ phí ôn tập (nếu có đăng ký): Vui lòng gửi ảnh minh chứng chuyển khoản đến email tuyensinh@ueh.edu.vn.

Tin tức mới nhất