Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH hướng dẫn đăng ký Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế (PT2) – Tuyển sinh ĐHCQ – Khóa 48 năm 2022

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

A. Đối với thí sinh có quốc tịch Việt Nam, thuộc một trong các đối tượng sau:

1. Thí sinh có một trong các bằng tú tài/chứng chỉ quốc tế sau:

 – Bằng tú tài quốc tế IB (International Baccalaureate) đạt từ 26 điểm trở lên;

Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level) đạt từ C đến A.

Chứng chỉ BTEC (Business & Technical Education Council, Hội đồng Giáo dục Thương mại và Kỹ thuật Anh) Level 3 Extended Diploma đạt từ C đến A.

2. Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có một trong các chứng chỉ sau:

– Chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên.

– Chứng chỉ TOEFL iBT từ 73 điểm trở lên.

– Chứng chỉ SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) mỗi phần thi từ 500 điểm trở lên.

– Chứng chỉ ACT (American College Testing) từ 20 điểm (thang điểm 36) trở lên.

B. Đối với thí sinh có quốc tịch khác quốc tịch Việt Nam và tốt nghiệp THPT nước ngoài: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện xét tuyển theo Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 về Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Lưu ý: Thời hạn các chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

II. CHỈ TIÊU: 01% chỉ tiêu theo ngành.

III. SỐ LƯỢNG NGUYỆN VỌNG: Thí sinh có tối đa 02 nguyện vọng/thí sinh.

IV. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN: 30.000VNĐ

V. THỜI GIAN, HỒ SƠ, HÌNH THỨC NỘP VÀ THÔNG TIN TƯ VẤN

1. Thời gian đăng ký: Từ 08g00 ngày 15/3/2022 đến 16g00 ngày 29/4/2022

2. Hồ sơ

– Phiếu đăng ký xét tuyển;

+ Đăng ký học tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh: Tải mẫu phiếu đăng ký

+ Đăng ký học tại Phân hiệu Vĩnh Long: Tải mẫu phiếu đăng ký

– Bản sao, bản dịch có xác nhận hoặc chứng thực văn bằng THPT;

– Bản sao, bản dịch có xác nhận hoặc chứng thực kết quả học tập THPT;

Bản sao hộ chiếu có xác nhận hoặc chứng thực;

– Bản sao, bản dịch có xác nhận hoặc chứng thực các chứng chỉ quốc tế.

3. Hình thức nộp:

Thí sinh nộp trực tiếp tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Phòng Đào tạo – A0.14, địa chỉ 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) Từ 08g00 ngày 15/3/2022 đến 16g00 ngày 29/4/2022.

– Trong quá trình nhận hồ sơ, Phòng Đào tạo tập hợp các trường hợp phát sinh nếu có, trình Hội đồng tuyển sinh của Trường quyết định.

4. Thông tin tư vấn tuyển sinh

– Địa chỉ: Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: 0983 572 484

– Email: tuyensinh@ueh.edu.vn

– Facebook: https://www.facebook.com/tvts.ueh/

– Website: www.tuyensinh.ueh.edu.vn

Tin tức mới nhất