Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Toán Tài chính (Chương trình Chuẩn)

Toán Tài chính

Chương trình Toán Tài chính thuộc ngành Toán kinh tế được xây dựng nhằm đào tạo cử nhân kinh tế nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, có năng lực chuyên môn về kinh tế, đặc biệt có khả năng phân tích, hoạch định chính sách tài chính dựa vào kiến thức toán học. Chương trình được thiết kế để giúp người học có khả năng ứng dụng các lý thuyết toán học chuyên sâu vào các bài toán kinh tế tài chính thực tiễn. Mục tiêu đào tạo nhằm phát triển kiến thức, kỹ năng, năng lực hành vi của người học, hướng đến mục tiêu phát triển nhân lực chuyên sâu cho các hoạt động kinh tế, quản trị rủi ro của các tổ chức, doanh nghiệp và các định chế tài chính, bảo hiểm.

Mã đăng ký xét tuyển: 7310108

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 (Toán hệ số 2)

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.