Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Tiến sĩ Chuyên ngành Luật Kinh tế

                                   Luật kinh tế 

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Luật kinh tế được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng và thái độ ở mức độ chuyên sâu và nâng cao cho người nghiên cứu pháp luật, ứng dụng các phương pháp phân tích kinh tế để đánh giá chuyên sâu về các vấn đề pháp luật kinh tế. Tiến sĩ Luật kinh tế (UEH-SJD) là một chuyên gia luật có trình độ Anh văn đủ lưu loát, đủ thông thạo các phương pháp phân tích kinh tế, độc lập đánh giá các vấn đề pháp luật kinh tế, có khả năng chủ động thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu pháp luật kinh tế tiến tới một nhà nước pháp quyền, công bằng và đảm bảo công lý cho mọi người        

Giảng viên luật, chuyên gia nghiên cứu pháp luật, chuyên gia xây dựng chính sách, cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước hoặc người thực hành pháp luật tại các khối công và tư đều có thể tham gia khoá học.