Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Thống kê kinh doanh (Chương trình Chuẩn)

Thống kê kinh doanh

Mục tiêu đào tạo của chương trình Thống kê kinh doanh là cung cấp cho thị trường lao động cử nhân thống kê kinh tế là các chuyên viên về nghiên cứu và phân tích dữ liệu, nhằm góp phần thúc đẩy cải thiện hiệu quả quản lý, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và xã hội bằng cách cung cấp dữ liệu để ra các quyết định phù hợp. Chuyên ngành Thống kê kinh doanh (Business Statistics – BS) cung cấp một chương trình liên ngành giữa thống kê và kinh doanh ứng dụng vào lĩnh vực thống kê và phân tích để giúp sinh viên có nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác nhau. Chương trình được thiết kế để giúp sinh viên có thể theo học song ngành với Marketing hoặc Kinh doanh quốc tế trong thời gian ngắn nhất. Với mục tiêu đào tạo phục vụ nhu cầu xã hội, chương trình được thiết kế cân đối giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ; giữa lý thuyết và thực tiễn để sinh viên tốt nghiệp trở thành người phân tích kinh doanh có năng lực, có khả năng truyền đạt hiệu quả, có tư duy phản biện, biết giải quyết vấn đề phân tích một cách hiệu quả.

Mã đăng ký xét tuyển: 7310107

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 (Toán hệ số 2)

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY 

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM