Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian công bố điểm trúng tuyển phương thức tuyển sinh của UEH đối với Khóa 48 – Đại học chính quy năm 2022 (Mã trường: KSA và KSV)

Căn cứ kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thông báo về việc điều chỉnh thời gian công bố điểm trúng tuyển đối với các phương thức tuyển sinh của UEH đối với Khóa 48 – Đại học chính quy gồm:

Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế.

Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển học sinh Giỏi

Phương thức 4 (PT4): Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn

Phương thức 5 (PT5): Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực

Thời gian công bố điểm trúng tuyển ban đầu: dự kiến 14g00 ngày 22/6/2022

Thời gian công bố điểm trúng tuyển điều chỉnh: dự kiến ngày 11/7/2022

Điểm trúng tuyển và các thông tin hướng dẫn chi tiết sẽ được UEH công bố tại Cổng tuyển sinh tuyensinh.ueh.edu.vn.

UEH mến chúc các bạn thí sinh giữ gìn sức khỏe tốt và có một kỳ thi tốt nghiệp THPT thành công.