Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

[Khóa học ngắn hạn] Đào tạo chứng chỉ Tin học IC3 GS5 – Khóa học online

IC3 là gì?

Là chứng chỉ Tin học theo chuẩn quốc tế của Hoa Kỳ, là chuẩn đầu ra một số trường Đại học, Cao đẳng và là chuẩn đầu ra của sinh viên UEH hệ chính quy tập trung, là khung đánh giá năng lực về hiểu biết trong thế giới số.

IC3 gồm 3 phần:

 • Phần 1: Máy tính cơ bản (Chứng chỉ thành phần về hiểu biết cơ bản về máy tính, hệ điều hành, sử dụng cơ bản)
 • Phần 2: Những ứng dụng chính (Chứng chỉ thành phần về sử dụng bộ công cụ tin học văn phòng Microsoft Office)
 • Phần 3: Cuộc sống trực tuyến (Chứng chỉ thành phần về hiểu biết và khai thác mạng máy tính, Internet hiệu quả)

Phương pháp đào tạo

Học trực tuyến, được chọn thời gian học chủ động theo lịch cá nhân

 • Bước 1: Đăng ký học.
 • Bước 2: Xem tài liệu hướng dẫn cách thức học.
 • Bước 3: Hướng dẫn của giảng viên (trực tuyến).
 • Bước 4: Lên kế hoạch học tập (online).
 • Bước 5: Học trực tuyến (thông qua bài giảng trực tuyến online).
 • Bước 6: Làm bài tập trực tuyến online.
 • Bước 7: Luyện thi trực tuyến online.
 • Bước 8: Hướng dẫn thi của giảng viên (trực tuyến).
 • Bước 9: Xác định điều kiện dự thi, sau khi giảng viên đồng ý học viên mới đăng ký dự thi.
 • Bước 10: Tham gia dự thi.
 • Bước 11: Báo cáo kết quả

Thời gian đăng ký và học:

 • Đăng ký và học ngay sau khi đăng ký 48h.
 • Đăng ký tại go.ueh.edu.vn/ic3

Học phí

 • Học phí toàn khóa (3 môn): 1.080.000đ
 • Học phí này không bao gồm lệ phí thi.

ĐANG TUYỂN SINH

SỰ KIỆN TUYỂN SINH