Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo tuyển sinh Khóa 26 – Liên thông Đại học hình thức đào tạo chính quy, năm 2021

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh hàng năm, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Khóa 26 – Liên thông Đại học chính quy (ĐHCQ), đợt 1 năm 2021.

1. Chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh

1.1. Chỉ tiêu1.200

1.2. Đối tượng tuyển sinh: Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

a) Điều kiện về văn bằng

– Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp;

– Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Hình thức đào tạo: Chính quy;

– Ngành ghi trên văn bằng cao đẳng của thí sinh phải phù hợp với ngành có đào tạo Liên thông ĐHCQ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

b) Có đủ sức khỏe để học tập.

c) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

2. Địa điểm tuyển sinh

2.1. Cơ sở TP. Hồ Chí Minh: Phòng Đào tạo, địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

2.2. Cơ sở tại TP. Vĩnh Long: Phòng Tuyển sinh – Truyền thông, Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3. Các ngành/chuyên ngành tuyển sinh, môn thi và thời gian thi

3.1. Ngành/chuyên ngành tuyển sinh và môn thi

Ngành/Chuyên ngành

Môn thi

TS phải dự thi 03 môn theo ngành/chuyên ngành đăng ký

Môn cơ bản

Môn cơ sở ngành

Môn chuyên ngành

A. Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

1. Quản trị

(Ngành Quản trị kinh doanh)

Tiếng Anh

Quản trị học

Quản trị nguồn nhân lực

2. Kinh doanh thương mại

Tiếng Anh

Marketing căn bản

Quản trị bán hàng

3. Kinh doanh quốc tế

(Ngành Kinh doanh quốc tế)

Tiếng Anh

Marketing quốc tế

Quản trị chiến lược công ty đa quốc gia

4. Ngoại thương

(Ngành Kinh doanh quốc tế)

Tiếng Anh

Marketing căn bản

Quản trị xuất nhập khẩu

5. Marketing

(Ngành Marketing)

Tiếng Anh

Marketing căn bản

Marketing quốc tế

6. Tài chính

(Ngành Tài chính – Ngân hàng)

Tiếng Anh

Lý thuyết tài chính

Tài chính doanh nghiệp

7. Ngân hàng

(Ngành Tài chính – Ngân hàng)

Tiếng Anh

Nguyên lý ngân hàng

Ngân hàng thương mại

8. Hệ thống thông tin kinh doanh

(Ngành Hệ thống thông tin quản lý)

Tiếng Anh

Toán dùng trong tin học

Cơ sở lập trình

9. Thương mại điện tử

(Ngành Hệ thống thông tin quản lý)

Tiếng Anh

Toán dùng trong tin học

Cơ sở lập trình

10. Công nghệ phần mềm

(Ngành Kỹ thuật phần mềm)

Tiếng Anh

Toán dùng trong tin học

Cơ sở lập trình

11. Kế toán doanh nghiệp

(Ngành Kế toán)

Tiếng Anh

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính

12. Tiếng Anh thương mại

(Ngành Ngôn ngữ Anh)

Cơ sở văn hóa Việt Nam

(Đại cương văn hóa Việt Nam)

Ngữ pháp

Kỹ năng Đọc – Viết

13. Quản trị lữ hành

(Ngành Quản trị DV DL và lữ hành)

Tiếng Anh

Quản trị du lịch

Marketing du lịch

14. Quản trị khách sạn

(Ngành Quản trị khách sạn)

Tiếng Anh

Quản trị du lịch

Vận hành tiền sảnh

B. Cơ sở TP. Vĩnh Long

1. Quản trị

(Ngành Quản trị kinh doanh)

Tiếng Anh

Quản trị học

Quản trị nguồn nhân lực

2. Ngân hàng

(Ngành Tài chính – Ngân hàng)

Tiếng Anh

Nguyên lý ngân hàng

Ngân hàng thương mại

3. Kế toán doanh nghiệp

(Ngành Kế toán)

Tiếng Anh

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính

– Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh sẽ xét tuyển thí sinh có tổng điểm 3 môn (thang điểm 10) theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

– Trường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm các môn thi và vượt chỉ tiêu, Trường sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự như sau: 1. Điểm môn cơ bản; 2. Điểm môn chuyên ngành; 3. Điểm môn cơ sở ngành.

Riêng chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự như sau: 1. Điểm môn chuyên ngành; 2. Điểm môn cơ sở ngành; 3. Điểm môn cơ bản.

3.2. Thời gian thi, địa điểm thi: Ngày thi 27/6/2021 tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh và cơ sở TP. Vĩnh Long.

4. Chương trình đào tạo, hình thức học, học phí, văn bằng tốt nghiệp

– Chương trình đào tạo: Khóa học từ 03 – 04 học kỳ (bao gồm học kỳ thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp), từ 46 – 52 tín chỉ (tham khảo chương trình đào tạo http://daotao.ueh.edu.vn/).

– Học phí năm 2021 dự kiến: 650.000đ/1 tín chỉ x số tín chỉ đăng ký.

– Hình thức, địa điểm học:

Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở TP. Vĩnh Long

– Học 3 buổi trong tuần (dự kiến từ 17g45 đến 21g10). Trường hợp không đủ số lượng mở lớp, Trường sẽ thông báo điều chỉnh hình thức học.

– Sinh viên học tại các cơ sở của Trường tại TP. Hồ Chí Minh.

– Học các buổi trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy (dự kiến từ 17g45 đến 21g10) hoặc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Trường hợp không đủ số lượng mở lớp, Trường sẽ thông báo điều chỉnh.

– Sinh viên học tại Phân hiệu Vĩnh Long, địa chỉ: số 1B Nguyễn Trung Trực, P.8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân, hệ chính quy.

5. Hồ sơ, lệ phí thi tuyển sinh

5.1.  Hồ sơ

– Cơ sở TP. Hồ Chí Minh:

+ Thí sinh kê khai hồ sơ trực tuyến (từ ngày 01/3/2021 đến 31/3/2021) tại Cổng tuyển sinh http://tuyensinhlienthongdhcq.ueh.edu.vn, thực hiện: In phiếu, ký tên, dán ảnh và xác nhận “PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY” tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

– Cơ sở TP. Vĩnh Long: Thí sinh thực hiện 1 trong 2 cách sau:

+ Cách 1: Thí sinh kê khai hồ sơ trực tuyến (từ ngày 01/3/2021 đến 31/3/2021) tại Cổng tuyển sinh http://vinhlong.lienthongdhcq.ueh.edu.vn, thực hiện: In phiếu, ký tên, dán ảnh và xác nhận “PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY” tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

+ Cách 2: Phát hành trực tiếp tại Phân hiệu Vĩnh Long, Phòng Tuyển sinh – Truyền thông (Phòng TS-TT), địa chỉ: số 1B Nguyễn Trung Trực, P.8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

5.2. Nộp hồ sơ

a) Hồ sơ dự tuyển gồm có:

– Phiếu đăng ký học Liên thông ĐHCQ (tại mục 5.1);

– Bản sao văn bằng tốt nghiệp cao đẳng;

– Bản sao kết quả học tập cao đẳng (có ghi rõ tên môn học, số tín chỉ, điểm từng môn, tên chuyên ngành đào tạo, hình thức đào tạo); Trường hợp thí sinh tốt nghiệp cao đẳng theo hình thức liên thông cần bổ sung thêm bản sao văn bằng tốt nghiệp và bản sao kết quả học tập bậc trung cấp;

– Bản sao giấy khai sinh (hoặc CMND/CCCD có đầy đủ ngày tháng năm sinh);

– 01 (một) ảnh 3x4cm chụp theo kiểu CMND (dán vào bìa hồ sơ Liên thông ĐHCQ).

Lưu ý: Giấy tờ Bản sao phải có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

b) Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 30/3/2021 đến ngày 02/4/2021, sáng từ 07g30 – 11g00; chiều 13g30 – 16g00.

– Địa điểm nộp hồ sơ:

+ Cơ sở TP. Hồ Chí Minh:  Phòng Đào tạo, địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu (hoặc 17 Phạm Ngọc Thạch), phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

+ Cơ sở Vĩnh Long: Phân hiệu Vĩnh Long, Phòng TS-TT, địa chỉ: 1B Nguyễn Trung Trực, P.8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Sau thời gian trên, Trường tiếp tục nhận hồ sơ đến ngày 17/5/2021, thí sinh nộp vào buổi sáng, từ 07g30 – 11g00 (trừ Thứ bảy, Chủ Nhật) tại các cơ sở trên.

5.3. Lệ phí hồ sơ, lệ phí thi tuyển và hình thức đóng:

– Lệ phí hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ.

– Lệ phí thi tuyển sinh: 500.000đ/thí sinh.

– Hình thức đóng:

Cơ sở TP. Hồ Chí Minh:  Thí sinh đóng trực tuyến, vui lòng xem hướng dẫn trên biên nhận khi nộp hồ sơ.

Cơ sở Vĩnh Long: Thí sinh đóng trực tuyến hoặc trực tiếp tại Phòng TS-TT, địa chỉ: 1B Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

5.4. Đăng ký ôn thi (Thí sinh có nhu cầu): Lệ phí 1.080.000đ/03 môn, thời gian ôn: 03 buổi/1 môn (đóng phí theo hướng dẫn trên biên nhận hồ sơ).

6. Thông tin liên hệ: Quý cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể tìm hiểu thêm thông tin tại:

6.1. Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

– Website: http://daotao.ueh.edu.vn/ hoặc https://tuyensinh.ueh.edu.vn/

– Phòng Đào tạo, số 59C Nguyễn Đình Chiểu (hoặc số 17 Phạm Ngọc Thạch), phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại (028) 6272-6965, (028) 2244-1993, (028) 2244-3156 (trong giờ hành chính).

6.2. Cơ sở Vĩnh Long

– Website: http://vinhlong.ueh.edu.vn hoặc https://tuyensinh.ueh.edu.vn/ (tab Phân hiệu Vĩnh Long);

– Phòng Tuyển sinh – Truyền thông, số 1B Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Email: ksv@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: (027) 033.823.443 – Hotline/Zalo: 0899.00.29.39.

MỐC THỜI GIAN TUYỂN SINH K26 – LIÊN THÔNG ĐHCQ, ĐỢT 1 NĂM 2021

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

Hồ sơ:

– Tại TP. Hồ Chí Minh: Thí sinh kê khai trực tuyến (online).

– Tại TP. Vĩnh Long: Thí sinh kê khai trực tuyến (online) hoặc nhận hồ sơ trực tiếp tại Phòng TS-TT

Từ 01/3/2021 đến 17/5/2021

http://tuyensinhlienthongdhcq.ueh.edu.vn

http://vinhlong.lienthongdhcq.ueh.edu.vn hoặc Phòng TS-TT

Nộp hồ sơ và đóng lệ phí

Từ 30/3/2021 đến 02/4/2021

– Phòng Đào tạo (phòng A0.14, địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Q3, TP. Hồ Chí Minh).

– Phòng TS-TT (địa chỉ: 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long)

Đăng ký dự tuyển bổ sung

Từ 31/3/2021 đến 17/5/2021

(Từ 07g30 đến 11g00)

– Phòng Đào tạo.

– Phòng TS-TT.

Trường công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và các ngành/chuyên ngành có mở lớp

15g00 ngày 07/5/2021

http://daotao.ueh.edu.vn/ và

http://vinhlong.ueh.edu.vn

Ôn thi (theo lớp ôn đã đăng ký)

Dự kiến từ 17/5/2021

Theo thời khóa biểu

Thông báo Giấy báo thi

15g00 ngày 18/6/2021

http://daotao.ueh.edu.vn/

Ngày thi tuyển sinh

27/6/2021

 

Công bố kết quả thi tuyển

15g00 ngày 22/07/2021

http://daotao.ueh.edu.vn/

Hướng dẫn nhập học, giấy báo trúng tuyển (gửi qua email thí sinh)

15g00 ngày 28/7/2021

Email của thí sinh.

Thí sinh làm thủ tục nhập học

Từ 28/7/2021 đến 30/7/2021

Bằng một trong hai hình thức:

1. Nhập học online.

2. Nhập học trực tiếp tại cơ sở Vĩnh Long. Xem chi tiết trong Giấy báo trúng tuyển, http://daotao.ueh.edu.vn/ và http://vinhlong.ueh.edu.vn

Khai giảng, phổ biến quy chế

06/8/2021

Theo nội dung trong Giấy báo trúng tuyển

Học chính thức

09/8/2021

Theo thời khóa biểu