Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo tuyển sinh Khóa 26 – Liên thông đại học hình thức đào tạo chính quy, đợt 2 năm 2021

1. Chỉ tiêu, hình thức, đối tượng tuyển sinh

1.1. Chỉ tiêu:

– Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: 500 chỉ tiêu.

– Cơ sở đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long: 60 chỉ tiêu.

1.2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc Cao đẳng.

1.3. Đối tượng tuyển sinh: Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

a) Điều kiện về văn bằng

– Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp;

– Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Hình thức đào tạo: Chính quy;

– Ngành ghi trên văn bằng cao đẳng của thí sinh phải phù hợp với ngành có đào tạo Liên thông ĐHCQ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

b) Có đủ sức khỏe để học tập.

c) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

2. Các ngành/chuyên ngành tuyển sinh

2.1. Ngành/chuyên ngành tuyển sinh

Ngành/Chuyên ngành

Tiêu chí phụ

Môn chuyên ngành

Môn cơ sở ngành

a) Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh học tại TP. Hồ Chí Minh

1. Quản trị

(Ngành Quản trị kinh doanh)

Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị học

2. Kinh doanh quốc tế

(Ngành Kinh doanh quốc tế)

Quản trị chiến lược công ty đa quốc gia

Marketing quốc tế

3. Ngoại thương

(Ngành Kinh doanh quốc tế)

Quản trị xuất nhập khẩu

Marketing căn bản

4. Marketing

(Ngành Marketing)

Marketing quốc tế

Marketing căn bản

5. Tài chính

(Ngành Tài chính – Ngân hàng)

Tài chính doanh nghiệp

Lý thuyết tài chính

6. Ngân hàng

(Ngành Tài chính – Ngân hàng)

Ngân hàng thương mại

Nguyên lý ngân hàng

7. Quản trị hải quan – Ngoại thương

(Ngành Tài chính – Ngân hàng)

Quản trị xuất nhập khẩu

Nguyên lý tài chính ngân hàng

8. Thương mại điện tử

(Ngành Hệ thống thông tin quản lý)

Cơ sở lập trình

Toán dùng trong tin học

9. Kế toán doanh nghiệp

(Ngành Kế toán)

Kế toán tài chính

Nguyên lý kế toán

10. Tiếng Anh thương mại

(Ngành Ngôn ngữ Anh)

Kỹ năng Đọc – Viết

Ngữ pháp

11. Quản trị lữ hành

(Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

Marketing du lịch

Quản trị du lịch

12. Quản trị khách sạn

(Ngành Quản trị khách sạn)

Vận hành tiền sảnh

Quản trị du lịch

b) Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh học tại Phân hiệu Vĩnh Long

1. Quản trị

(Ngành Quản trị kinh doanh)

Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị học

2. Kế toán doanh nghiệp

(Ngành Kế toán)

Kế toán tài chính

Nguyên lý kế toán

2.2. Căn cứ xét tuyển

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, Trường xét trúng tuyển những thí sinh có điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học bậc Cao đẳng (thang điểm 10) theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp.

Trường hợp thí sinh có bảng điểm theo thang điểm 4, thực hiện quy đổi sang thang điểm 10 theo công thức sau:

Điểm thang 10 = (Điểm thang 4 x a) + b

Với tham số a, b quy định ở bảng sau:

Thang điểm 4

Thang 10 tương đương

Tham số quy đổi

2,0 đến cận 2,5

5,5 đến cận 7,0

a = 3,00; b = -0,50

2,5 đến cận 3,0

7,0 đến cận 8,0

a = 1,42; b = 3,45

3,0 đến cận 3,5

8,0 đến cận 9,0

a = 2,50; b = 0,00

3,5 đến cận 4,0

9,0 đến cận 10,0

a = 2,50; b = 0,00

Trường hợp có nhiều thí sinh cùng điểm trung bình chung tích lũy và vượt chỉ tiêu, Trường sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự như sau:

1. Điểm môn chuyên ngành;

2. Điểm môn cơ sở ngành.

Trong trường hợp thí sinh không có môn học trùng với danh sách các môn học trong tiêu chí phụ: Căn cứ vào bảng điểm của bậc cao đẳng, Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định môn tương đương/thay thế.

3. Chương trình đào tạo, hình thức học, học phí, văn bằng tốt nghiệp

– Chương trình đào tạo: Khóa học từ 03 – 04 học kỳ (bao gồm học kỳ thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp), từ 46 – 52 tín chỉ (tham khảo chương trình đào tạo http://daotao.ueh.edu.vn/).

– Học phí học kỳ cuối năm 2021 dự kiến: 585.000đ/1 tín chỉ x số tín chỉ đăng ký.

– Hình thức, địa điểm học: Học 3 buổi trong tuần (dự kiến từ 17g45 đến 21g10). Trường hợp không đủ số lượng mở lớp, Trường sẽ thông báo điều chỉnh hình thức học.

– Sinh viên học tại các cơ sở của Trường.

– Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân, hệ chính quy.

4. Hồ sơ, lệ phí xét tuyển

4.1. Chuẩn bị hồ sơ

– Văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng/hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

– Bảng kết quả học tập cao đẳng (có ghi rõ tên môn học, số tín chỉ, điểm từng môn, tên chuyên ngành đào tạo, hình thức đào tạo).

– Trường hợp thí sinh tốt nghiệp cao đẳng theo hình thức liên thông cần bổ sung thêm Văn bằng tốt nghiệp và bảng kết quả học tập bậc trung cấp;

Lưu ý: Chụp ảnh (hoặc scan) từ BẢN CHÍNH các giấy tờ trên và lưu dưới dạng file: png hoặc jpg. Mỗi loại giấy tờ tương ứng 01 file ảnh (hình ảnh phải rõ nétđầy đủ thông tin), kích thước file tối đa: 10Mb.

4.2.  Đăng ký xét tuyển: Hình thức đăng ký trực tuyến (online), cụ thể

– Từ ngày 17/8/2021: Trường thông báo tuyển sinh, TS chuẩn bị hồ sơ như mục 4.1

– Từ 24/8/2021 đến 17/9/2021 thí sinh đăng ký trực tuyến tại Cổng tuyển sinh: http://tuyensinhlienthongdhcq.ueh.edu.vn

– Sau khi đăng ký thành công, thí sinh đóng lệ phí xét tuyển.

Hiện nay, TP. HCM và một số địa phương khác đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/TTg tăng cường, nhiều thí sinh chưa thể liên hệ với trường cũ để nhận văn bằng, bảng điểm tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM gia hạn thời gian đăng ký và đóng lệ phí đến 17g00, ngày 24/9/2021.

4.3. Lệ phí xét tuyển và hình thức đóng:

–  Lệ phí xét tuyển: 250.000đ/thí sinh.

– Thí sinh đóng lệ phí tại cổng thanh toán trực tuyến https://payment.ueh.edu.vn/ từ ngày đăng ký đến ngày 24/9/2021.

4.4. Thời gian thông báo kết quả xét tuyển: 15g00 ngày 28/9/2021, sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh thực hiện:

– Xác nhận nhập học: Từ ngày 28/9/2021 đến 30/9/2021.

– Nộp hồ sơ nhập học: Từ ngày 04/10/2021 đến 08/10/2021.

4.5. Hồ sơ nhập học

a) Hồ sơ gồm có:

– Phiếu đăng ký học Liên thông ĐHCQ (tại mục 4.2), thực hiện: In phiếu, ký tên, dán ảnh và xác nhận “PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY” tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

– Bản sao văn bằng tốt nghiệp cao đẳng;

– Bản sao kết quả học tập cao đẳng (có ghi rõ tên môn học, số tín chỉ, điểm từng môn, tên chuyên ngành đào tạo, hình thức đào tạo); Trường hợp thí sinh tốt nghiệp cao đẳng theo hình thức liên thông cần bổ sung thêm bản sao văn bằng tốt nghiệp và bản sao kết quả học tập bậc trung cấp;

– Bản sao giấy khai sinh (hoặc CMND/CCCD có đầy đủ ngày tháng năm sinh);

– 01 (một) ảnh 3x4cm chụp theo kiểu CMND (ghi rõ họ tên).

Lưu ý: Giấy tờ Bản sao phải có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

b) Hình thức nộp hồ sơ: Chuyển phát nhanh hồ sơ nhập học đến Trường

– Thí sinh gửi hồ sơ nhập học đến Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh qua đường bưu điện (dịch vụ chuyển phát nhanh). Phía ngoài hồ sơ ghi rõ các thông tin sau:

Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh

Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long

Họ và tên thí sinh: ……………………….

Điện thoại: ………………………………

Địa chỉ: ………………………………….

HỒ SƠ NHẬP HỌC

KHÓA 26.2-LIÊN THÔNG ĐHCQ

Người nhận: Phòng Đào tạo

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 0902 230 082 – 0941 230 082

Họ và tên thí sinh: ……………………….

Điện thoại: ………………………………

Địa chỉ: ………………………………….

HỒ SƠ NHẬP HỌC

KHÓA 26.2-LIÊN THÔNG ĐHCQ

Người nhận: Phòng Tuyển sinh – Truyền thông

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Phân hiệu Vĩnh Long

1B Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP. Vĩnh Long

Điện thoại: 0899.00.29.39

5. Thông tin liên hệ: Quý cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể tìm hiểu thêm thông tin tại:

5.1. Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh

– Website: http://daotao.ueh.edu.vn/ hoặc https://tuyensinh.ueh.edu.vn/

– Phòng Đào tạo, số 59C Nguyễn Đình Chiểu (hoặc số 17 Phạm Ngọc Thạch), Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại 0903 395 755 hoặc các hotline 0902 230 082 – 0941 230 082

5.2. Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long

– Website: http://vinhlong.ueh.edu.vn hoặc https://tuyensinh.ueh.edu.vn/ (tab Phân hiệu Vĩnh Long);

– Phòng Tuyển sinh – Truyền thông, số 1B Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Email: ksv@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: (0270) 3.823.443 – Hotline/Zalo: 0899.00.29.39.