Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Thông báo thời gian nộp hồ sơ Tuyển sinh chương trình thạc sĩ (Có thay đổi thời gian và hình thức nộp hồ sơ)

Kính gửi các ứng viên chuẩn bị tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ tại UEH

Vì lý do thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện Chỉ thị 10, trong đó có hạn chế việc đi lại – Viện Đào tạo Sau đại học đã cập nhật lại thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ trong thông báo tại đường link: https://sdh.ueh.edu.vn/thong-bao-cao-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-dot-2-nam-2021.html

Viện Đào tạo Sau đại học đang chuẩn bị chương trình nhận hồ sơ tuyển sinh, các ứng viên sẽ cập nhật Thông tin hồ sơ trực tuyến (dự kiến ngày 07/7/2021 sẽ công bố đường dẫn kê khai hồ sơ trực tuyến)

– Thời gian ứng viên cập nhật thông tin sẽ được công bố từ ngày 07/7/2021. Ứng viên sẽ khai hồ sơ, upload các bản scan theo quy định, đóng lệ phí trực tuyến,… và sau đó gửi hồ sơ bằng đường bưu điện đến Trường.

Hướng dẫn chi tiết sẽ được công bố từ ngày 07/7/2021.

Các vấn đề cần trao đổi, các ứng viên vui lòng gửi thông tin đến email sdt@ueh.edu.vn

Trân trọng./.