Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Thông báo tạm hoãn Lễ Khai giảng và Phổ biến quy chế (Khóa 31.1)

Căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19; Căn cứ kết luận tại phiên họp ngày 07/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại UEH;

Trường thông báo đến thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ K31.1 về ngày dự kiến Khai giảng và Phổ biến quy chế (ngày 15/5) sẽ được hoãn. Thông tin tổ chức buổi Lễ Khai giảng và phổ biến quy chế vào ngày khác phù hợp sẽ được trường cập nhật trên website này.

Viện Đào tạo trân trọng thông báo Anh/Chị học viên Khóa K31.1 thông tin trên.