Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo tạm hoãn Lễ Khai giảng và Phổ biến quy chế (Khóa 31.1)

Căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19; Căn cứ kết luận tại phiên họp ngày 07/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại UEH;

Trường thông báo đến thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ K31.1 về ngày dự kiến Khai giảng và Phổ biến quy chế (ngày 15/5) sẽ được hoãn. Thông tin tổ chức buổi Lễ Khai giảng và phổ biến quy chế vào ngày khác phù hợp sẽ được trường cập nhật trên website này.

Viện Đào tạo trân trọng thông báo Anh/Chị học viên Khóa K31.1 thông tin trên.