Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo Phúc khảo kết quả tuyển sinh, đợt 1 năm 2020

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến thí sinh dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020 về việc phúc khảo kết quả thi tuyển sinh như sau.

Thời gian phúc khảo: từ 09/6/202019/6/2020

Thời gian công bố kết quả chấm phúc khảo : 03/7/2020

Lệ phí 50.000 đồng/1 môn – Mẫu đơn đề nghị phúc khảo nhận tại Phòng Kế hoạch Đào tạo – Khảo thí.

Nộp tại Phòng Kế hoạch Đào tạo – Khảo thí (B1-12A01). Thí sinh vui lòng xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân khi đến thang máy khu B1 (tòa nhà mới), bấm lên tầng 13.

Địa chỉ: Cơ sở B –Trường ĐH Kinh tế TP. HCM

279 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP. Hồ Chí Minh