Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo người học, thí sinh nộp hồ sơ tuyển sinh trực tuyến.

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19;

Theo Thông báo số 622/TP-ĐHKT-VP của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ngày 31/3/2020, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo các nội dung sau:

1. Đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh:

+ Vẫn học theo các lớp online như kế hoạch đến khi Trường có thông báo học tập trung.

+ Trường hợp nộp hồ sơ bảo vệ luận văn (đối với học viên cao học), đề cương, chuyên đề,… (đối với học viên nghiên cứu sinh) đều thực hiện trực tuyến theo thông báo: Xem

+ Tất cả viên chức Viện Đào tạo Sau đại học không đến làm việc tại Trường, do đó học viên cao học, nghiên cứu sinh, khách cần liên hệ vui lòng trao đổi thông tin qua email sdh@ueh.edu.vn

Thời gian thực hiện từ 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

2. Đối với thí sinh nộp hồ sơ cao học:

Thí sinh nộp hồ sơ tuyển sinh (hạn chót nhận hồ sơ đăng ký dự thi: 03/4/2020) theo dõi Mục1 tại thông báo này: Xem

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO.