Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo mở các lớp ôn tập thi tuyển sinh cao học năm 2020 đợt 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP https://sdh.ueh.edu.vn/thong-tin-chung/de-cuong-on-tap-thi-tuyen-sinh-cao-hoc.html

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức ôn tập các môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường dự kiến thi vào tháng 9 năm 2020 như sau:

1. Mục tiêu và đối tượng tham dự: Nhằm hệ thống hóa các kiến thức chuyên môn của các môn thi tuyển năm 2020 cho các thí sinh trước kỳ thi. Lớp ôn tập dành cho tất cả các thí sinh có đủ điều kiện dự tuyển vào các chuyên ngành được ghi trong thông báo tuyển sinh.

2. Môn học và hình thức học: Thí sinh lựa chọn môn học ôn tập theo thông tin đã đăng trong thông báo tuyển sinh về các môn thi cho từng chuyên ngành cụ thể và tự lựa chọn buổi học cho từng môn học phù hợp với điều kiện thời gian của mình (tối 2,4,6 hoặc tối 3,5,7 từ 17g45 đến 21g10 hoặc sáng, chiều Chủ nhật: Sáng từ 07g00 đến 10g40; chiều từ 13g00 đến 16g30).

3. Giảng viên: Đội ngũ giảng viên được tuyển chọn có chuyên môn sâu về nội dung ôn tập của từng môn thi và nhiều kinh nghiệm trong ôn tập.

4. Học phí ôn tập:

– Môn chuyên ngành: 900.000 đồng/thí sinh (Riêng môn Kinh tế học: 1.200.000 đồng/thí sinh)

– Môn Anh văn: 900.000 đồng/thí sinh.

– Môn GMAT: 100.000 đồng/thí sinh.

5. Đăng ký ôn tập: Từ ngày 06/7/2020 đến khi hết lớp. Từ thứ 2 đến thứ 6, Sáng 08g00 đến 11g30; Chiều từ 13g30 đến 16g30.

Thí sinh đến liên hệ, đăng ký và làm thủ tục học tại Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A.001) trong giờ hành chính – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3)

Lớp đầu tiên khai giảng vào ngày 20/7/2020.


Hướng dẫn đăng ký ôn tập thi tuyển sinh Sau đại học 2020 – Đợt 2

Thí sinh đến đăng ký và làm thủ tục học tại Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A.001) – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3).

  • Bước 1: Nhận và điền thông tin vào phiếu đăng ký học ôn tập.

Lựa chọn các môn học đúng như thông tin đã đăng trong thông báo tuyển sinh về các môn thi cho từng chuyên ngành cụ thể.

Lựa chọn buổi học cho từng môn học phù hợp với điều kiện thời gian của mình (tối 2,4,6 hoặc tối 3,5,7 hoặc sáng, chiều Chủ nhật)

  • Bước 2: Đóng học phí tại Ngân hàng Phương Đông (số 17 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3).
  • Bước 3: Xuất trình phiếu đăng ký ôn tập và biên lai đóng học phí cho chuyên viên Viện Đào tạo Sau đại học để được sắp xếp lớp đúng với chuyên ngành dự thi, nhận giấy vào lớp. Kết thúc đăng ký.
  • Bước 4: Mang theo giấy vào lớp khi tham dự các buổi học đã đăng ký.

Thi đầu vào cho mỗi chuyên ngành gồm 3 môn: 1) Tiếng Anh; 2) môn cơ sở; 3) môn chuyên ngành (môn chủ chốt). Tiếng Anh là môn thi bắt buộc (trừ các trường hợp được miễn), hai môn còn lại cho các chuyên ngành như sau:

Chuyên ngành dự thi Môn thi 2 Môn thi 3
Quản trị kinh doanh Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Quản trị học
Kinh tế chính trị Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Kinh tế chính trị
Ngân hàng Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Ngân hàng và các định chế tài chính
Tài chính Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Lý thuyết tài chính
Tài chính công Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Nguyên lý Tài chính – Ngân hàng
Kế toán Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Nguyên lý kế toán
Kinh doanh thương mại Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Marketing căn bản
Kinh doanh quốc tế Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Kinh doanh quốc tế
Quản lý công Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Quản trị các tổ chức công
Luật kinh tế Luật dân sự Luật thương mại
Luật hiến pháp và hành chính Luật hiến pháp Luật hành chính
Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Kinh tế học
Kinh tế phát triển Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Kinh tế học
Kinh tế và Quản lý môi trường Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Kinh tế học
Quản lý kinh tế Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Kinh tế học
Thống kê kinh tế Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Thống kê ứng dụng
Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Cơ sở hệ thống thông tin
Ghi chú:

(*) Kiểm tra năng lực dạng GMAT: là dạng thi trắc nghiệm nhằm kiểm tra năng lực tư duy của ứng viên bằng tiếng Việt.


THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ÔN THI ĐANG MỞ

*****
Ngày cập nhật: 19/08/2020 – 15:01

Lớp Buổi học Bắt đầu Kết thúc Địa điểm học Ghi chú
Kinh doanh thương mại 1 Tối T2/T4/T6 17/08/2020 11/09/2020 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1 Nghỉ Quốc khánh: 02/9/2020
Kinh doanh thương mại 2 Sáng, Chiều CN 09/08/2020 13/09/2020 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
Kinh doanh quốc tế 1 Tối T3/T5/T7 18/08/2020 10/09/2020 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
Kinh doanh quốc tế 2 Sáng, Chiều CN 09/08/2020 13/09/2020 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
Kế toán 1 Tối T2/T4/T6 17/08/2020 11/09/2020 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1 Nghỉ Quốc khánh: 02/9/2020
Kế toán 2 Tối T3/T5/T7 18/08/2020 10/09/2020 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
Kế toán 3 Sáng, Chiều CN 09/08/2020 13/09/2020 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
Tài chính 2 Tối T3/T5/T7 18/08/2020 10/09/2020 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
KTPT,KT&QLMT,QLKT & QTLVSK Tối T3/T5/T7 04/08/2020 05/09/2020 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
Ngân hàng 2 Tối T2/T4/T6 17/08/2020 11/09/2020 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1 Nghỉ Quốc khánh: 02/9/2020
Ngân hàng 3 Sáng, Chiều CN 09/08/2020 13/09/2020 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
Công nghệ thiết kế thông tin & truyền thông Tối T3/T5/T7 18/08/2020 10/09/2020 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
Luật Dân sự Tối T2/T4/T6 31/07/2020 21/08/2020 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
Luật Thương mại Tối T2/T4/T6 24/08/2020 16/09/2020 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1 Nghỉ Quốc khánh: 02/9/2020
Tiếng Anh 7 Tối T2/T4/T6 21/08/2020 16/09/2020 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1 Nghỉ Quốc khánh: 02/9/2020
Tiếng Anh 9 Sáng, Chiều CN 09/08/2020 13/09/2020 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
Quản trị kinh doanh 8 Tối T3/T5/T7 22/08/2020 15/09/2020 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
Quản trị kinh doanh 9 Sáng, Chiều CN 09/08/2020 13/09/2020 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
Tiếng Anh 10 Tối T3/T5/T7 22/08/2020 15/09/2020 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
GMAT tối thứ 6 Tối 11/9/2020 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3
GMAT tối thứ 3 Tối 15/9/2020 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3