Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo kết quả xét tuyển theo Phương thức 4 – Đại học chính quy năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Mã trường: KSA và KSV)

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét tuyển theo Phương thức 4 – Đại học chính quy năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Mã trường: KSA và KSV)

1. TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN (PHƯƠNG THỨC 4):

  • Cổng – Chương trình Đại trà, Chương trình Chất lượng cao – Mã trường KSA. Xem tại đây.
  • Cổng – Phân hiệu Vĩnh Long – Mã trường KSV. Xem tại đây.

2. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC 4: Điểm trúng tuyển của từng ngành/chuyên ngành bằng nhau giữa các nguyện vọng.

2.1. Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)

 

Mã ĐK xét tuyển

Tên ngành

Điểm trúng tuyển(*)

1

7310101

Ngành Kinh tế

750

2

7340101

Ngành Quản trị kinh doanh

750

3

7340120

Ngành Kinh doanh quốc tế

800

4

7510605

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

850

5

7340121

Ngành Kinh doanh thương mại

750

6

7340115

Ngành Marketing

800

7

7340201

Ngành Tài chính – Ngân hàng

750

8

7340204

Ngành Bảo hiểm

750

9

7340206

Ngành Tài chính quốc tế

750

10

7340301

Ngành Kế toán

750

11

7810103

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

750

12

7810201

Ngành Quản trị khách sạn

750

13

7310108

Ngành Toán kinh tế

750

14

7310107

Ngành Thống kê kinh tế

750

15

7340405

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

760

16

7480109

Ngành Khoa học dữ liệu

800

17

7480103

Ngành Kỹ thuật phần mềm

765

18

7220201

Ngành Ngôn ngữ Anh

750

19

7380101

Ngành Luật

750

20

7340403

Ngành Quản lý công

765

21

7340101_01

Chuyên ngành Quản trị bệnh viện

750


2.2. Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV)

TT

Mã ĐK xét tuyển

Chuyên ngành

Điểm trúng tuyển (*)

1

7310101_01

– Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp (Ngành Kinh tế)

580

2

7340101_03

– Quản trị

(Ngành Quản trị kinh doanh)

580

3

7340120_01

Ngành Kinh doanh quốc tế

580

4

7340201_01

– Ngân hàng

(Ngành Tài chính – Ngân hàng)

580

5

7340301_01

– Kế toán doanh nghiệp

(Ngành Kế toán)

580

6

7340405_01

– Thương mại điện tử

(Ngành Hệ thống thông tin quản lý)

580

(*) Thí sinh trúng tuyển khi thỏa cả hai điều kiện sau:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Có điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của từng ngành/chuyên ngành.

3. ĐIỂM XÉT TUYỂN (Theo Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020)

3.1. Cách tính điểm xét tuyển của thí sinh

Điểm xét tuyển của thí sinh = Tổng điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2020 + điểm quy đổi ưu tiên đối tượng (nếu có) + ưu tiên khu vực (nếu có)

3.2. Bảng điểm quy đổi ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực

Ưu tiên đối tượng

Ưu tiên khu vực

Đối tượng

Điểm ưu tiên

Khu vực

Điểm ưu tiên

ĐT1 đến ĐT4

80

KV1

30

ĐT5 đến ĐT7

40

KV 2-NT

20

 

 

KV 2

10

 

 

KV 3

0

4. HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC:

– Thời gian thực hiện nhập học: Từ 15g ngày 08/9/2020 đến ngày 12/9/2020

– Xem hướng dẫn cụ thể tại website: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/tin-tuc/2408

5. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Chương trình Đại trà, Chương trình Chất lượng Cao – Mã trường KSA

Phân hiệu Vĩnh Long – Mã trường KSV

Liên hệ điện thoại 028.38.230.082 số nội bộ 121 hoặc 153, hotline 0941230082, 0902230082 hoặc thí sinh gửi nội dung đến email: chinhsuak46@ueh.edu.vn

Liên hệ điện thoại 02703.823.443, hotline 0899.00.29.39 hoặc thí sinh gửi nội dung đến email: qldtsv_phvl@ueh.edu.vn