Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo kết quả xét tuyển Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Đề án tuyển sinh Đại học năm 2021

Phương thức 1: Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Đề án tuyển sinh Đại học năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

– Đối tượng: Thí sinh đăng ký xét tuyển Phương thức 1 thỏa điều kiện theo quy định trong Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 và trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

– Thí sinh tra cứu kết quả tại website: Tra cứu

– Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển thỏa cả 2 điều kiện sau:

+ Có kết quả xét tuyển là: Đạt

+ Tốt nghiệp chương trình THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thí sinh trúng tuyển Phương thức 1 xác nhận nhập học và thực hiện thủ tục nhập học cùng thời gian Phương thức 2, Phương thức 3, Phương thức 4, Phương thức 5, chi tiết vui lòng xem tại website https://tuyensinh.ueh.edu.vn (thí sinh sử dụng tài khoản để nhập học: User: là mã hồ sơ có định dạng KSA…., mật khẩu: là số CMND/CCCD)

– Đối với thí sinh trúng tuyển Phương thức 1 nhưng dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021, Trường sẽ có thông báo thời gian xác nhận nhập học và thực hiện thủ tục nhập học sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

– Thông tin thắc mắc, thí sinh gửi đến email: tuyensinh@ueh.edu.vn hoặc liên hệ điện thoại 0983572484 – thầy Trung.