Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo kết quả xét tuyển Phương thức học sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 – Khóa 47 – ĐHCQ (Mã trường: KSA và KSV)

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Mã trường: KSA và KSV) thông báo kết quả xét tuyển của phương thức học sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Đề án tuyển sinh Khóa 47 – ĐHCQ năm 2021:

1. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

– Chương trình Chuẩn, Chương trình Chất lượng cao đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA): Click tra cứu kết quả

– Chương trình Cử nhân tài năng – Viện Đào tạo quốc tế (Mã trường KSA): Click tra cứu kết quả

– Chương trình Chuẩn đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV): Click tra cứu kết quả

2. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

Trong cùng một chương trình, điểm trúng tuyển của từng ngành bằng nhau giữa các nguyện vọng.

2.1. Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (Mã trường: KSA)

2.1.1. Chương trình Chuẩn, chương trình Chất lượng cao

STT

Ngành/Chương trình

Mã đăng ký

xét tuyển

Điểm trúng tuyển

1

Ngành Kinh tế
Gồm chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng, Kinh tế chính trị

7310101

46

2

Ngành Kinh tế đầu tư
Gồm Ngành Kinh tế đầu tư, Chuyên ngành Thẩm định giá và Quản trị tài sản

7310104

46

3

Ngành Bất động sản

7340116

42

4

Ngành Quản trị nhân lực

7340404

46

5

Ngành Kinh doanh nông nghiệp

7620114

46

6

Ngành Quản trị kinh doanh
Gồm các Chuyên ngành Quản trị, Quản trị chất lượng. Quản trị khởi nghiệp, Quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo

7340101

50

7

Ngành Kinh doanh quốc tế
Gồm Ngành Kinh doanh quốc tế, Chuyên ngành Ngoại thương

7340120

50

8

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

50

9

Ngành Kinh doanh thương mại

7340121

48

10

Ngành Marketing

7340115

50

11

Ngành Tài chính – Ngân hàng
Gồm các Tài chính công, Quản lý thuế, Ngân hàng, Tài chính, Thị trường chứng khoán, Đầu tư tài chính, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng quốc tế, Thuế trong kinh doanh, Quản trị hải quan – ngoại thương, Quản trị tín dụng

7340201

50

12

Ngành Bảo hiểm

7340204

46

13

Ngành Tài chính quốc tế
Gồm Ngành Tài chính quốc tế, Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính

7340206

46

14

Ngành Kế toán
Gồm các chuyên ngành Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp

7340301

48

15

Ngành Kiểm toán

7340302

48

16

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Gồm các chuyên ngành Quản trị lữ hành, Quản trị du thuyền

7810103

46

17

Ngành Quản trị khách sạn
Gồm các chuyên ngành Quản trị khách sạn, Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

7810201

45

18

Ngành Toán kinh tế
Gồm các chuyên ngành Toán tài chính, Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm

7310108

46

19

Ngành Thống kê kinh tế
Gồm chuyên ngành Thống kê kinh doanh

7310107

46

20

Ngành Hệ thống thông tin quản lý
Gồm các chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh, Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

7340405

46

21

Ngành Thương mại điện tử

7340122

47

22

Ngành Khoa học dữ liệu

7480109

46

23

Ngành Kỹ thuật phần mềm

7480103

46

24

Ngành Ngôn ngữ Anh
Gồm chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

7220201

50

25

Ngành Luật kinh tế
Gồm chuyên ngành Luật kinh doanh

7380107

45

26

Ngành Luật
Gồm chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế

7380101

42

27

Ngành Quản lý công

7340403

46

28

Ngành Kiến trúc đô thị
Gồm chuyên ngành Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh

7580104

46

29

Ngành Quản lý bệnh viện

7720802

40

2.1.2. Chương trình Cử nhân tài năng

STT

Ngành/Chương trình

Mã đăng ký

xét tuyển

Điểm trúng tuyển

1

Ngành Quản trị kinh doanh
(Chương trình Cử nhân tài năng)

7340101_01

60

2

Ngành Kinh doanh quốc tế
(Chương trình Cử nhân tài năng)

7340120_01

60

3

Ngành Marketing
(Chương trình Cử nhân tài năng)

7340115_01

60

4

Ngành Tài chính – Ngân hàng
(Chuyên ngành Tài chính ứng dụng – Chương trình Cử nhân tài năng)

7340201_01

60

5

Ngành Kế toán
(Chương trình Cử nhân tài năng)

7340301_01

60

2.2. Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV)

STT

Ngành/chuyên ngành

Mã đăng ký

xét tuyển

Điểm trúng tuyển

1

Ngành Kinh doanh nông nghiệp

7620114

40

2

Ngành Quản trị kinh doanh

(Chuyên ngành Quản trị)

7340101

40

3

Ngành Kinh doanh quốc tế

7340120

40

4

Ngành Marketing

7340115

40

5

Ngành Tài chính – Ngân hàng

(Chuyên ngành Ngân hàng)

7340201

40

6

Ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành

(Chuyên ngành Quản trị lữ hành)

7810103

40

7

Ngành Kế toán

(Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)

7340301

40

8

Ngành Thương mại điện tử

7340122

40

9

Ngành Ngôn ngữ Anh

(Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại)

7220201

40

10

Ngành Luật kinh tế

(Chuyên ngành Luật kinh doanh)

7380107

40

(*) THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KHI THỎA CẢ HAI ĐIỀU KIỆN SAU:

– Thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021.

– Có điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của từng ngành.

3. HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện xác nhận nhập học từ ngày 25/08 đến 08/9. Thí sinh trúng tuyển chuẩn bị hồ sơ và xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học tại: Link

4. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nếu gặp khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ nhập học và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn, thí sinh vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn tuyển sinh để được hỗ trợ.

4.1. Chương trình Chuẩn và Chương trình Chất lượng cao:

Hotline: 0902 230 082; 0941 230 082

Email: xettuyenk47@ueh.edu.vn

4.2. Chương trình cử nhân tài năng:

Điện thoại: (028) 36 221 818, (028) 39 305 293

Hotline: 0909 607 337; 0938 812 266

Email: tuyensinh@isb.edu.vn

4.3. Chương trình chuẩn tại Phân hiệu Vĩnh Long:

Điện thoại: (0270) 3 823 443

Hotline: 0899 002 939

Email: ksv@ueh.edu.vn