Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo kết quả tuyển sinh Đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 12 năm 2022 (các khóa K2023 VB1/TP1, K2023 VB2/TP1) và một số vấn đề liên quan – Có cập nhật danh sách trúng tuyển bổ sung

Căn cứ thực tế công tác tuyển sinh đợt tuyển tháng 12 năm 2022, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh những vấn đề liên quan như sau:

1. Các khóa, ngành/chuyên ngành mở lớp và các lưu ý quan trọng:

1.1. Khóa Văn bằng 1 (ký hiệu K2023 VB1/TP1) có các ngành/chuyên ngành được mở lớp gồm:

– Ngành Quản trị kinh doanh (7340101): Chuyên ngành Quản trị;

– Ngành Kinh doanh quốc tế (7340120);

– Ngành Marketing (7340115);

– Ngành Tài chính – Ngân hàng (7340201): Chuyên ngành Tài chính;

– Ngành Tài chính – Ngân hàng (7340201): Chuyên ngành Ngân hàng;

– Ngành Tài chính – Ngân hàng (7340201): Chuyên ngành Quản trị Hải quan – Ngoại thương;

– Ngành Kế toán (7340301): Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp;

– Ngành Ngôn ngữ Anh (7220201): Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại;

– Ngành Luật kinh tế (7380107): Chuyên ngành Luật kinh doanh;

– Ngành Quản trị nhân lực (7340404);

– Ngành Thương mại điện tử (7340122);

– Ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (7510605)

Danh sách thí sinh trúng tuyển K2023 VB1/TP1 (xem tại đây).

Danh sách thí sinh trúng tuyển K2023 VB1/TP1 bổ sung (xem tại đây)

Trường hợp thí sinh đăng ký tuyển sinh liên thông bằng phương thức xét tuyển Văn bằng 1 có tên trong Danh sách thí sinh trúng tuyển K2023 VB1/TP1 sẽ nhận Thông báo kết quả xét miễn trừ khối lượng học tập qua tài khoản học tập cá nhân (Mục “Thông báo”) từ ngày 28/12/2022.

1.2. Khóa Văn bằng 2 (ký hiệu K2023 VB2/TP1) có các ngành/chuyên ngành được mở lớp gồm:

– Ngành Quản trị kinh doanh (7340101): Chuyên ngành Quản trị;

– Ngành Kinh doanh quốc tế (7340120);

– Ngành Marketing (7340115);

– Ngành Tài chính – Ngân hàng (7340201): Chuyên ngành Tài chính;

– Ngành Kế toán (7340301): Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp;

– Ngành Ngôn ngữ Anh (7220201): Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại;

Danh sách thí sinh trúng tuyển K2023 VB2/TP1 (xem tại đây).

Danh sách thí sinh trúng tuyển K2023 VB2/TP1 bổ sung (xem tại đây)

1.3. Thí sinh vui lòng kiểm tra thông tin về: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, và chuyên ngành đăng ký tuyển sinh, nếu có thông tin không đúng vui lòng liên hệ lại chuyên viên nhận hồ sơ tuyển sinh tại Phòng Đào tạo thường xuyên hoặc gửi thông tin qua email: tuyensinhvlvh@ueh.edu.vn để điều chỉnh.

1.4. Tổ chức Khai giảng và định hướng đầu khóa học (dự kiến): 18g00 ngày 29/12/2022

2. Các khóa, ngành/chuyên ngành không mở lớp:

Ngành/Chuyên ngành của khóa học mà Anh/Chị đăng ký tuyển sinh không có mở lớp (do không đủ số lượng) và hồ sơ đăng ký (nếu Anh/Chị đã nộp) sẽ được chuyển sang đợt xét tuyển tiếp theo. Thí sinh xem thông báo tuyển sinh tại website: http://dttx.ueh.edu.vn (mục Tuyển sinh) từ ngày 04/01/2023.

2.1. Anh/Chị có nhu cầu rút học phí vui lòng làm Giấy đề nghị rút học phí theo mẫu tại link: https://dttx.ueh.edu.vn/bieu-mau-dttx/ và gửi email cho cô Tuyền: tuyendnb@ueh.edu.vn từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022

2.2. Anh/Chị có nhu cầu chuyển sang xét tuyển ngành\chuyên ngành khác (có mở lớp trong đợt này) vui lòng liên hệ chuyên viên nhận hồ sơ tuyển sinh của phòng Đào tạo thường xuyên từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022.

Trường thông báo cho các thí sinh được biết thông tin và thực hiện. Nếu có những vấn đề chưa rõ, thí sinh vui lòng liên hệ Hotline: 0938527438.

Trân trọng.