Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo kết quả tuyển sinh cao học kinh tế – đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 về điểm chuẩn trúng tuyển như sau:

I. THÔNG TIN ĐIỂM ĐẠT VÀ TRÚNG TUYỂN

I.1. Đối với thí sinh dự thi (tất cả các ngành/chuyên ngành) trừ ngành Luật kinh tế

Điều kiện trúng tuyển phải đạt đủ 03 điều kiện [1], [2], [3] như sau:

[1] Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT (môn thi thứ 1): đạt từ 5.00 điểm trở lên (theo thang điểm 10)

[2] Môn chuyên ngành (môn thi thứ 2): đạt từ 5.00 điểm trở lên (thang điểm 10).

[3] Môn Ngoại ngữ (môn thi thứ 3) đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

I.2) Đối với thí sinh dự thi ngành Luật kinh tế

Điều kiện trúng tuyển phải đạt đủ 03 điều kiện [1], [2], [3] như sau:

[1] Môn Luật thương mại (môn thi thứ 1): đạt từ 5.00 điểm trở lên (theo thang điểm 10)

[2] Môn Dân sự (môn thi thứ 2): đạt từ 5.00 điểm trở lên (thang điểm 10).

[3] Môn Ngoại ngữ (môn thi thứ 3) đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

II. THÔNG TIN PHÚC KHẢO

– Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi, nộp đơn (Mẫu đơn đề nghị phúc khảo nhận tại Phòng Kế hoạch Đào tạo – Khảo thí) tại Phòng Kế hoạch Đào tạo – Khảo thí (Khu B1- Phòng 12A01 – Cơ sở B – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh).

– Thời gian nộp đơn phúc khảo: Từ ngày 12/4/2021 đến hết ngày 22/4/2021 – Thời gian công bố kết quả chấm phúc khảo: 10/5/2021 – – Lệ phí: 50.000 đồng/1 môn.

III. KẾ HOẠCH NHẬP HỌC

BƯỚC NỘI DUNG THỜI GIAN GHI CHÚ
1 – Công bố kết quả thi 12/4/2021 Tra cứu thông tin phía dưới bài viết này
2 – Làm thủ tục nhập học và đăng ký học phần trực tuyến (online):

a) Nhận Giấy báo trúng tuyển
b) Bổ sung các loại giấy tờ còn thiếu (nếu có).

c) Đăng ký học phần và đóng học phí – UEH sẽ nhắn thông tin đăng nhập và mật khẩu qua số điện thoại của học viên trước ngày 04/5/2021

(Sẽ có thông báo riêng về Hướng dẫn làm thủ tục nhập học, đăng ký học phần)

từ ngày 04/5/2021 -07/5/2021 và 01 buổi sáng 08/5/2021 Chờ thông báo, trong thời gian này học viên thực hiện:
– Xem thông tin TKB và đăng ký học phần online (sẽ có thông báo riêng-Hoàn tất thủ tục đóng học phí

Dự kiến số học phần đề nghị đăng ký trong đợt đầu tiên từ 16 – 20 tín chỉ, đơn giá mỗi tín chỉ là 1.090.000 đồng.

3 – Ngày khai giảng: 15/5/2021 Buổi sáng thứ Bảy
4 – Tuần học đầu tiên (thứ Hai) 24/5/2021 Xem thời khóa biểu trong portal cá nhân của học viên sau khi đăng ký học phần và hoàn tất học phí theo thông báo tại Bước 2

Xem kết quả tuyển sinh tại đây: