Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển Khóa 25.2 – Liên thông Đại học chính quy, đợt 2 năm 2020

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh và thực tế số lượng thí sinh đăng ký, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển Khóa 25.2 – Liên thông Đại học chính quy, đợt 2 năm 2020 cụ thể như sau:

Nội dung

Thời gian cũ

Thời gian

điều chỉnh

Ghi chú

Hồ sơ: Thí sinh kê khai trực tuyến (online) hoặc Trường phát hành hồ sơ tại Phân hiệu Vĩnh Long

17/8/2020 – 31/8/2020

Đến ngày 30/9/2020

http://tuyensinhlienthongdhcq.ueh.edu.vn

http://vinhlong.lienthongdhcq.ueh.edu.vn

hoặc Phòng QLĐT-SV-KH-HL

Nộp hồ sơ và đóng lệ phí

26/8/2020 – 28/8/2020

Đến ngày 01/10/2020

– Phòng QLĐT-CTSV (phòng A0.14, địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q3, TP. Hồ Chí Minh).

– Phòng QLĐT-SV-KH-HL (địa chỉ: 1B Nguyễn Trung Trực, P.8, TP. Vĩnh Long)

Trường công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và các ngành/chuyên ngành có mở lớp

15g00 ngày 24/9/2020

15g00 ngày 01/10/2020

http://daotao.ueh.edu.vn/ và

http://vinhlong.ueh.edu.vn

Ôn thi (theo lớp ôn đã đăng ký)

Dự kiến từ 05/10/2020

12/10/2020

Theo thời khóa biểu

Gửi thông tin Giấy báo thi qua email của thí sinh

15g00 ngày 05/11/2020

15g00 ngày 05/11/2020

– Email của thí sinh;

– Website: http://daotao.ueh.edu.vn/

và http://vinhlong.ueh.edu.vn

Ngày thi tuyển sinh

15/11/2020

15/11/2020

– Thí sinh xem hướng dẫn trên Email, website: http://daotao.ueh.edu.vn/

và http://vinhlong.ueh.edu.vn

– Thí sinh nhận giấy báo thi tại phòng thi.

Công bố kết quả thi tuyển

15g00 ngày 02/12/2020

15g00 ngày 02/12/2020

http://daotao.ueh.edu.vn/

Hướng dẫn nhập học, giấy báo trúng tuyển (gửi qua email thí sinh)

15g00 ngày 08/12/2020

15g00 ngày 08/12/2020

Email của thí sinh.

Thí sinh làm thủ tục nhập học

09/12/2020-14/12/2020

09/12/2020-14/12/2020

Bằng một trong hai hình thức:

1. Nhập học online.

2. Nhập học trực tiếp tại cơ sở Vĩnh Long. Xem chi tiết trong Giấy báo trúng tuyển, http://daotao.ueh.edu.vn/

và http://vinhlong.ueh.edu.vn

Khai giảng, phổ biến quy chế

18/12/2020

18/12/2020

Theo nội dung trong Giấy báo trúng tuyển

Học chính thức

04/01/2021

04/01/2021

Theo thời khóa biểu

 
Xem chi tiết thông báo tuyển sinh Khóa 25.2 – Liên thông Đại học chính quy, đợt 2 năm 2020 tại website daotao.ueh.edi.vn: Xem