Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo Gia hạn thời gian làm thủ tục nhập học cao học Khóa 30 (2020) đợt 1 các lớp học tại TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ nguyện vọng của thí sinh trúng tuyển, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo gia hạn thời gian làm thủ tục nhập học cao học Khóa 30 (2020) đợt 1 các lớp học tại TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 10/7/2020.

Đề nghị thí sinh trúng tuyển cao học Khóa 30 (2020) đợt 1 các lớp học tại TP. Hồ Chí Minh chưa nhập học thực hiện theo hướng dẫn làm thủ tục nhập học (tại đây).

Trân trọng.