Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo điều chỉnh thời gian nhập học, Khóa 47 – Đại học chính quy năm 2021

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh thời gian nhập học của các phương thức đã công bố kết quả trúng tuyển, Khóa 47 – ĐHCQ năm 2021 như sau:

– Xác nhận nhập học trực tuyến đến trước 17h00 ngày 08/09/2021.

– Gửi hồ sơ nhập học chính thức đến UEH ngay sau khi hết các lệnh giãn cách xã hội hoặc thời điểm bắt đầu đi học.

Thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học tại Cổng thông tin tư vấn và nhập học trực tuyến: https://nhaphoc.ueh.edu.vn

Nếu gặp khó khăn khi thực hiện xác nhận nhập học xin vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn tuyển sinh để được hỗ trợ.

– Chương trình Chuẩn và Chương trình Chất lượng cao: 0902.230.082, 0941.230.082

– Chương trình cử nhân tài năng: (028)36.221.818, (028)39.305.293, 0909.607.337, 0938.812.266

– Chương trình chuẩn tại Phân hiệu Vĩnh Long: (0270)3.823.443, 0899.002.939

(Thông báo điều chỉnh căn cứ theo Công văn số 3567 /BGDĐT-GDĐH ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021)

Tin tức mới nhất