Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA) Khóa 9 và Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM) Khóa 4

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA) Khóa 9 và Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM) Khóa 4 về điểm chuẩn trúng tuyển như sau:

– Môn GMAT: từ 05 điểm trở lên (thang điểm 10);

– Phỏng vấn: từ 05 điểm trở lên (thang điểm 10);

– Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.