Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển học sinh Giỏi, xét tuyển theo tổ hợp môn, xét tuyển dựa vào kết quả thi ĐGNL-HCM – Đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (MÃ TRƯỜNG KSA và KSV)

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (MÃ TRƯỜNG: KSA và KSV) thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển học sinh Giỏi, xét tuyển theo tổ hợp môn, xét tuyển dựa vào kết quả thi ĐGNL-HCM – Đại học chính quy năm 2021 như sau:

– Thí sinh sử dụng tài khoản (Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã cập) để truy cập hệ thống kiểm tra thông tin đăng ký xét tuyển:

+ Chương trình Chuẩn, Chương trình Chất lượng cao đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA). Xem tại đây.

+ Chương trình Cử nhân tài năng – VIện Đào tạo quốc tế (Mã trường KSA): Xem tại đây.

+ Chương trình Chuẩn đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV): Xem tại đây.

– Sau khi truy cập thành công, thí sinh kiểm tra tất cả thông tin đăng xét tuyển Đại học chính quy năm 2021 theo Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi, xét tuyển theo tổ hợp môn, xét tuyển dựa vào kết quả thi ĐGNL-HCM.

Nội dung thắc mắc, thí sinh vui lòng liên hệ điện thoại (trong giờ hành chính: Sáng từ 07h30 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 16h30) hoặc gửi nội dung thắc mắc đến email từ ngày thông báo đến 16h30 ngày 23/5/2021, cụ thể:

Chương trình Chuẩn, Chương trình Chất lượng Cao – Mã trường KSA Chương trình Cử nhân tài năng – Mã trường KSA Phân hiệu Vĩnh Long – Mã trường KSV
Liên hệ điện thoại 028.38.230.082 số nội bộ 121 hoặc 151, hotline 0941230082, 0902230082 hoặc thí sinh gửi nội dung đến email: xettuyenk47@ueh.edu.vn Liên hệ điện thoại ((028) 39305293 – (028)39305293 Hotline: 0909607337 – 0938812266 hoặc gửi đến email: tuyensinh@isb.edu.vn Liên hệ điện thoại 0899002939 – 02703823443 hoặc thí sinh gửi nội dung đến email: ksv@ueh.edu.vn