Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 2, 3 hoặc 4 – Đại học chính quy năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (MÃ TRƯỜNG KSA và KSV)

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (MÃ TRƯỜNG: KSA và KSV) thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 2, 3, hoặc 4 – Đại học chính quy năm 2020 như sau:

– Thí sinh sử dụng email và mã hồ sơ để truy cập hệ thống kiểm tra thông tin đăng ký xét tuyển:

  • Cổng 1 – Chương trình đại trà, Chương trình Chất lượng cao – Mã trường KSA. Xem tại đây.
  • Cổng 2 – Chương trình Cử nhân tài năng – Mã trường KSA. Xem tại đây
  • Cổng 3 – Phân hiệu Vĩnh Long – Mã trường KSV. Xem tại đây.

– Sau khi truy cập thành công, thí sinh kiểm tra tất cả thông tin đăng xét tuyển Đại học chính quy năm 2020 theo Phương thức 2, 3 hoặc 4.

Nội dung thắc mắc, thí sinh vui lòng liên hệ điện thoại (trong giờ hành chính: Sáng từ 07h30 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 16h30) hoặc gửi nội dung thắc mắc đến email từ ngày thông báo đến 16h30 ngày 21/7/2020, cụ thể:

Chương trình đại trà, Chương trình Chất lượng Cao – Mã trường KSA

Chương trình Cử nhân tài năng – Mã trường KSA

Phân hiệu Vĩnh Long – Mã trường KSV

Liên hệ điện thoại 028.38.230.082 số nội bộ 121 hoặc 153, hotline 0941230082, 0902230082 hoặc thí sinh gửi nội dung đến email: chinhsuak46@ueh.edu.vn

 

Liên hệ điện thoại (028) 5446 5555  Hotline: 0909 607 337 – 0938 812 266 hoặc gửi đến email: tuyensinh@isb.edu.vn

 

Liên hệ điện thoại 02703.823.443, hotline 0899.00.29.39 hoặc thí sinh gửi nội dung đến email: qldtsv_phvl@ueh.edu.vn